Tyngre lastbilar mest miljöeffektiva

januari 20, 2016 Forskning , Miljö/CSR , Transport

Större lastbilar sänker drastiskt miljöeffekterna av skogsbrukets transporter visar en uppföljning av lastbilar med en bruttovikt på 68-90 ton, enligt Skogforsk.

– Om skogsbruket kunde köra allt virke med dessa större fordon skulle de på ett enda år spara 16,8 miljoner liter bränsle och 44 200 ton koldioxid, konstaterar Fredrik Johansson, som lett forskningsstudien.
Under 2014 studerades 14 stora virkesfordons transporter i detalj av Skogforsk. Uppföljningarna visade att de stora fordonen med högre nyttolast sänkte bränsleförbrukningen med 106 000 liter och koldioxidutsläppen med 307 000 kg.
Skalar man upp resultaten till alla svenska skogstransporter skulle det alltså ge mycket positiva miljöeffekter att använda de större fordonen med en bruttovikt på 68, 74 eller 90 ton – istället för normala 60 ton.
Nu har regeringen öppnat för att tillåta viktklassen 74 ton.
– 90-tonsfordonen är mest effektiva. Det krävs längre fordon med fler virkestravar för att verkligen kunna utnyttja förmågan att lasta mycket virke, särskilt när det är sommar och virket är torrt och lätt, säger Fredrik Johansson.


Läs mer