Aditro Logistics nyrekryterar inom 4PL

januari 24, 2019 Arbetsmarknad , Logistik

Aditro Logistics AB, en av Sveriges största 3PL-aktörer, förstärker sin transportorganisation med tre nya resurser inom transport och 4PL.

Under andra halvan av 2018 anställdes Stefan Carlsson på Aditro Logistics som övergripande ansvarig för logistikutvecklingen i bolaget och han har nu format sitt team för att säkerställa kapaciteten att fortsätta leverera en ledande transportlösning för kunderna på Aditro Logistics. En ny chef för 4PL-verksamheten samt två resurser för transportutvecklingsgruppen är rekryterade och förstärker gruppen nu i början av 2019.

– Det är en stor distributionsvolym vi kontrollerar här på Aditro Logisitcs. Med ett årligt inköp av transporter för mer än 400 miljoner kronor fördelat på runt 50 kunder är det avgörande för att säkerställa att alla kunder har ett för sig optimalt nätverk samtidigt som vi till fullo måste utnyttja vår storlek i inköp och kapacitet. Det finns få nätverksoberoende aktörer på marknaden med den kapaciteten och systematiken som vi har, men det är samtidigt något vi konstant måste utveckla för att säkerställa att vi är bästa alternativet på marknaden, kommenterar Stefan Carlsson Director Operational Excellence Aditro Logistics.

Aditro Logistics erbjuder transportlösningar med tillhörande tjänster som kontrolltorn, automatiserad taxering och fakturering, KPI- och kvalitetsstyrning, upphandling och transportstöd. Detta är en väsentlig del för Aditro Logistics 3PL-kunder men även för kunder som har lager och transporter i egen regi (4PL). Transportutvecklingsgruppen stödjer kunderna med branschens bästa lösningar. I dagsläget har Aditro Logistics 15-talet anställda som arbetar med transportoptimering, inköp, control tower samt kvalitetssäkring.

NYREKRYTERINGARNA:

Per Bengtsson
Per Bengtsson tillträder 1 februari som ny affärsansvarig för Aditro Logistics 4PL verksamhet. Per kommer närmast från EB Road Cargo och rollen som försäljningschef. Pelle har en lång erfarenhet av transportbranschen med ledande roller inom försäljning och utveckling bland annat på DHL.

Kristoffer Gustavsson
Kristoffer Gustavsson har tidigare arbetat som Business Manager inom 4PL hos oss på Aditro, men kommer nu ta ett större ansvar inom transportutveckling, inköp och lösningsframtagningar. Kristoffer har en bakgrund inom logistikbranschen bl.a. som säljare på DB Schenker och Logistikansvarig inom konfektionsföretag.

Michael Narse
Michael kommer börja på Aditro Logistics den 5e april och kommer närmast från rollen som Logistics Manager och Transport Manager på Air Liquid Gas AB. I grunden har Michael en ingenjörsexamen med inriktning Logistik och Ledning.