Över 1600 på transportforskarnas firmafest

januari 12, 2017 Events , Infrastruktur , Logistik , Transport
Över 1600 på transportforskarnas firmafest
Gabe Klein. Foto: Lena Sonne.

Gabe Klein. Foto: Lena Sonne.

Över 1600 deltagare kom till årets Transportforum i Linköping, det 34:e i ordningen som arrangerades av Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI.

I sitt traditionellt hållna inledningstal kallade infrastrukturminister Anna Johansson Transportforum för transport- och transportforskningsnördarnas stora “firmafest”.

Hon pekade på att anslagen till järnvägens starkt eftersatta drift och underhåll ökar med 47 procent i årets budget och att regeringen vill anslå ytterligare 8,7 miljarder till investeringar och underhåll åren 2019-2020.

De nya höghastighetsbanorna, som kritiserats för att vara för dyra, ska ändå byggas “i den takt ekonomin tillåter” förklarade Anna Johansson senare på en presskonferens under Transportforum.

– Vi ökar underhållet, men det räcker inte, det behövs också mer spårkapacitet, sa hon.

Utredningen om nya slitageavgifter för den tunga trafiken har försenats.

Sverige är ett stort transitland för Norge och Finland, men bjuder idag på sina vägar utan att ta betalt av utländska ekipage som inte betalar någon skatt i Sverige. Många åkerier använder sig av också av lågt betalda chaufförer från andra EU-länder och betalar varken avtalsenliga löner eller skatter i Sverige. Den nya slitageavgiften för tung trafik ska komma till rätta med det, menade Anna Johansson.

Att dela upp slitageavgiften så att den bara drabbar de vägar som konkurrerar med godsjärnvägar är dock inte möjligt, menade hon.

– Lagstiftningens möjligheter att ställa miljökrav vid upphandling av transporter utnyttjas inte alltid.

Störst uppmärksamhet på Transportforum mötte däremot Gabe Klein, före detta transport- och stadsplanerare i Chicago och Washington D.C.

Han berättade hur USA s storstäder för 100 år sedan hade ett fungerande system av spårbunden persontrafik, men som monterades ner och ersattes av bildominerade stadskärnor. Då, i början av förra seklet, var gatorna fortfarande fotgängarnas.

Han beskrev hur han som stadsplanerare lyckats åstadkomma verkliga förändringar i stadsmiljö och resande och på samma gång rucka bilarnas dominans i de två storstäderna och att samma utveckling är på gång i många städer i världen.

Av: Gösta Hultén


Läs mer