Regeringen tar tillbaka järnvägsunderhållet

januari 12, 2017 Ekonomi , Infrastruktur , Transport
Regeringen tar tillbaka järnvägsunderhållet
- Det kommer att bli besvärligt att åka tåg de närmaste åren, säger Anna Johansson. Foto Lena Sonne

– Det kommer att bli rejält med störningar i tågtrafiken de närmaste åren, säger Anna Johansson. Foto Lena Sonne

Idag tog regeringen beslut om att Trafikverket åter tar över ansvaret för järnvägsunderhållet. Samtidigt höjs budgeten för järnvägsunderhåll med 47 procent “Det blir besvärligt att åka tåg de närmaste åren” säger Infrastrukturminister Anna Johansson.

Idag tog Regeringen beslut om att Trafikverket snarast ska genomföra åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende järnvägsunderhåll. Beslutet innebär att Trafikverket själva ska genomföra kontroller för att upptäcka behov av underhållsinsatser i järnvägen och kontrollera att entreprenörerna lever upp till krav i kontrakt.

– Det är viktigt att Trafikverket i sin egen organisation har god kunskap om anläggningen, dess tillstånd och behov av åtgärder. Dagens beslut är en viktig del för att kunna bedriva en fungerande underhållsverksamhet. Staten ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhåll inom järnvägen och detta beslut är ett steg på vägen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Tidigare i veckan presenterade Regeringen också sin vårbudget, där resurserna för järnvägsunderhåll höjs med 47 procent.

– Järnvägen har varit eftersatt länge, vi kommer att öka järnvägsunderhållet rejält. Det innebär att det kommer att bli rejält med störningar de närmaste åren, sade Anna Johansson vid ett öppet dialogmöte om framtidens logistik på Transportforum i tisdags.

Regeringen gav i maj 2016 Trafikverket i uppdrag att genomföra fördjupade utredningar och presentera möjliga åtgärder för hur järnvägsunderhållet kan organiseras. Uppdraget har delredovisats avseende att i egen regi genomföra tillstånds- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning, vilket ligger till grund för dagens beslut. Uppdraget ska slutrapporteras den 24 februari 2017. Därefter ska ytterligare steg tas för att ta ett samlat statligt ansvar av järnvägsunderhållet, heter det i ett pressmeddelande.

– Det kommer att bli besvärligt att åka tåg de närmaste åren, underhåll innebär oundvikliga störningar.

– Men vi gör den här satsningen för framtiden. Det vi gör idag är det som formar framtiden och får konsekvenser för nästa generation. Det påverkar hur människor kan leva och resa i det här landet och i världen i framtiden, det är dem vi ska kratta manegen för, säger Anna Johansson.

Av Hilda Hultén

 


Läs mer