Atea årets Logistiketablering 2019

november 5, 2019 Events , Fastigheter , Lager
Atea årets Logistiketablering 2019

Atea, Växjö, tog hem priset Årets logistiketablering 2019. Foto Klara Eriksson.

Ateas 27 000 kvm stora logistikanläggning i Växjö, vinner priset Årets bästa logistiketablering 2019 som delades ut i idag på öppna scenen under mässan Logistik & Transport. Det faktum att Ateas etablering har sin utgångspunkt  i en hållbar logistiklösning, var viktigt för juryn. 

För tredje gången delar Intelligent Logistik ut priset Årets Logistiketablering; med syfte att lyfta fram intressanta logistikprojekt och spegla den utveckling som finns i logistikbranschen.

“Miljöaspekten är svår att ignorera 2019 och Ateas etablering har tydlig utgångspunkt i att skapa en hållbar logistiklösning, samtidigt som man förbättrar verksamheten och servicen för kunderna. Logistikupplägget har en stor andel värdeskapande tilläggsservice som konfigurering och renovering av hårdvara, med bas i en cirkulär recycling-tjänst för elektronik/telecom.” står det i juryns motivering till Ateas förstaplats.

Ateas  nordiska supply chain-chef, Lorna Stangeland, tackade så hjärtligt på norska. Tillsammans med Patrik Lööv-Wallin från utvecklaren Logistic Contractor, fick hon ta emot diplom och blommor.

– Jag är så otroligt fantastiskt stolt, så stolt över oss alla medarbetare. Men när jag läste kriterierna tänkte jag faktiskt att det här, det vinner vi. Tusen, tusen tack!

Ateas nya logistikcenter i Växjö hanterar både logistik, återvinning och konfigurering av främst IT-hårdvara. Lagret är utrustat med 3 000 kvm solceller på taket, och Atea har som mål att bli 100 procent cirkulära, där all ny hårdvara som säljs ska komma tillbaka till Atea.

Intelligent Logistiks redaktör Hilda Hultén poängterade att alla nominerade hade anledning att vara stolta över att deras projekt lyfts upp som nominerade 2019. De övriga nominerade var Lyko i Vansbro, Speed i Borås och Nowaste Logistics i Helsingborg.

–  Med de nominerade projekten försöker vi fånga de trender som utmärker året, och väljer ut projekt som sticker ut på olika sätt; genom tekniska lösningar, hållbarhet, utformning eller hur väl flödena fungerar utifrån lagrets placering, sa Hilda Hultén, chefredaktör för Intelligent Logistik.

–  Det var svårt att vaska fram dessa fyra, och ännu svårare att välja en vinnare. Jag tycker ni alla är vinnare, sa Hilda Hultén, och uppmanade publiken att gå ut och bygga riktigt fina etableringar för 2020.

Av Klara Eriksson

Juryns motivering till förstaplatsen:

“Miljöaspekten är svår att ignorera 2019 och Ateas etablering har tydlig utgångspunkt i att skapa en hållbar logistiklösning, samtidigt som man förbättrar verksamheten och servicen för kunderna. Logistikupplägget har en stor andel värdeskapande tilläggsservice som konfigurering och renovering av hårdvara, med bas i en cirkulär recycling-tjänst för elektronik/telecom. Höga ambitioner finns om att nå 100 procents återanvändning/återvinning av den hårdvara som säljs. Lagret är automatiserat med en OSR-skyttel från Knapp och en kartongmaskin som anpassar storleken till innehållet och minimerar luft i paketen. Byggnadens solcellsanläggning täcker merparten av verksamhetens energibehov. Lokaliseringen i Växjö möjliggör god fortsatt kompetensförsörjning och förutsättningar att serva kunder i hela Norden effektivt.“

Kriterier Årets Logistiketablering:

  1. Etableringen ska möta ett reellt behov eller utgöra en smart lösning ur flödesperspektiv för brukare och kunder. Valet av logistikläge ska vara optimalt utifrån brukarens in- och utgående flöden och ge lägsta möjliga miljöpåverkan för dessa.
  2. Byggnaden ska vara innovativ, nytänkande eller överraskande i sin utformning, placering eller i sin funktion när det gäller val av logistikläge, design, arkitektur, energianvändning, arbetsmiljö, automations- och/eller hanteringslösningar.
  3. Byggnaden ska vara energieffektiv och miljöcertifierad, t ex enligt EU Green Building, BREEAM eller Leed eller vara utformad för att klara en sådan certifiering.
  4. Som arbetsplats ska den värna om de anställdas välmående. Den bör bl a erbjuda, tränings- och rekreationsmöjligheter, lunchservering i anläggningen eller dess omedelbara närhet och bekvämt kunna nås via kollektivtrafik.

Jury för Årets Logistiketabering

Tobias Jonasson, Mysigma

David Almqvist, Croisette

Hilda Hultén, Intelligent Logistik

Gustaf Berencreutz, Intelligent Logistik