Växande kritik mot höghastighetsbanan

februari 8, 2016 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur
Växande kritik mot höghastighetsbanan
HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman har regeringens uppdrag att leda Sverigeförhandlingen om höghastighetsbanan. Foto Sverigeförhandlingen

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman har regeringens uppdrag att leda Sverigeförhandlingen om höghastighetsbanan. Foto Sverigeförhandlingen

Kritiken från ledarsidor och debattörer i olika landsdelar och från näringslivet växer nu mot förslaget till höghastighetsbana mellan de tre storstäderna.

Kritiken gäller också kostnaden, som hotar att stoppa all annan upprustning av järnvägsnätet under överskådlig tid,

I fjol räknade Trafikverket med att priset skulle landa på 170 miljarder kronor. I den senaste analysen uppskattas kostnaden till någonstans mellan 190 och 320 miljarder. Erfarenhetsmässigt brukar den slutliga kostnaden för större infrastrukturprojekt ibland bli åtskilligt högre än den kalkylerade.

Källor inom Trafikverket pekar också på fördyringen av Bottniabanan p g a dyrbar miljöprövning och utdragna rättsprocesser. Detta kan göra att kostnaden kan rusa med åtskilliga miljarder även för höghastighetsbanan, som delvis dras genom känsliga bebyggda områden och över värdefull jordbruksmark.

Dagens Industri rapporterar också om en allt skarpare kritik från näringslivet mot det gigantiska tågprojektet. Skogsindustrierna och andra som nu utnyttjar järnvägstransporter menar att höghastighetsbanan tar resurser från nödvändigt underhåll av en alltmer sliten godstågsinfrastruktur främst i norra Sverige

Debattörer menar också att det handlar om ett rent storstadsprojekt som tillsammans med kraven på nya bostäder främst i storstäderna kommer att öka avfolkningen av landsbygden i stora delar av södra Sverige.

Sverigeförhandlaren HG Wessberg anser dock att investeringen är nödvändig.

Den västliga dragningen via Värnamo och längs E4 motiverar han med att det blir billigast att dra spåren här. Kritiker menar att även dragningen visar att det enbart handlar om att gynna storstäderna med en ny snabb förbindelse – inte att skapa nya, snabba resemöjligheter för så många boende längs höghastighetsbanan som möjligt.

Höghastighetsbanan ska vara klar senast 2035. Men Trafikverket bedömer att hela projektet kan avslutas fem år tidigare d v s 2030.

Av Gösta Hultén


Läs mer