Valresultatet ger Norrbotniabanan en chans

september 15, 2014 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur , Transport

Efter valet måste en ny regering ge klartecken för att bygga Norrbotniabanan. Det är nämligen nu i höst som det finns möjlighet att få EU-stöd för planeringen.

I en debattartikel i Norrbottenskuriren föreslår MP att sträckan Umeå-Skellefteå byggs som en första etapp fram till 2025.

Allianspartierna har stoppat all planering för banan, men efter ett regeringsskifte kan Norrbotniabanan komma igång. Turerna kring planering och byggande av Norrbotniabanan har varit många. Det var den S-regeringen som 2004 avsatte pengar för att påbörja Norrbotniabanan, efter förhandlingar med Miljöpartiet. Dessa pengar drog den nytillträdda alliansregeringen tillbaka 2007. Senare stoppade man också planeringenattartikeln. genom att säga nej till att stödja en ansökan om EU-pengar.

Trafikverket har nu konstaterat att transportvolymerna kommer att öka med 20-36 procent på denna sträcka fram till 2020. Näringslivet har tydligt uttryckt ett starkt behov av järnvägen och redan nu närmar det sig en trafikinfarkt på sträckan Boden-Vännäs. Detta kan bara avhjälpas med att Norrbotniabanan byggs. Trots det finns inte Norrbotniabanan med i den infrastrukturplan till 2025 som Alliansen presenterade i juni, skriver Åsa Romsson och Annika Eriksson MP i debattartikeln.

“Direktiven från Alliansregeringen till Trafikverket är hårda. Trafikverket förbjuds att titta på Norrbotniabanan. Istället tvingas myndigheten utreda en dubbelspårsutbyggnad en bit in i landet som kostar över 10 miljarder mer.”

“M säger ofta att Norrbotniabanan är ointressant som projekt på grund av dålig samhällsekonomisk lönsamhet. Det är en pinsam argumentation eftersom Norrbotniabanan har högre samhällsekonomisk lönsamhet än tre andra järnvägsprojekt som M accepterar: Ostlänken, Västlänken och Citybanan.”

Efter valet finns en riksdagsmajoritet för att få igång bygget. Frågan är dock om en ny regering i höst hinner ge Trafikverket nya direktiv så att man hinner söka EU-stöd i år.


Läs mer