Löften om bättre transporter kan få stöd efter valet

september 16, 2014 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur , Miljö/CSR , Transport

Valet är över. Alliansen avgår och alla dess partier går bakåt. Men hur går det med alla löften om infrastruktur, transporter och logistikrelaterade löften som avgetts i årets valrörelse?

I samarbete med Elmia Future Transport publicerar vi, något förkortade, alla partiers svar på sex frågor kring logistik och transporter i vår stora tematidning i Dagens industri, som kommer med DI nu på fredag, den 19 september.

Svaren visar, kanske något överraskande, att de röd-gröna kan räkna med den nya riksdagsmajoritetens stöd för sina förslag i flera av dagens knäckfrågor.

Det är t ex nu majoritet för en ny Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

S-förslaget att införa en sk tonnnageskatt för att gynna svensk sjöfart och rederinäring kan också gå igenom i den nya riksdagen. Höjda farledsavgifter för sjöfarten kan däremot nu stöta på patrull.

Det tycks också kunna bli stopp för en fortsatt svensk avreglering av landsvägstransporterna och hårdare tag mot olagligt cabotage.

Dt är dessutom en bred majoritet för att staten åter ska ta det ekonomiska huvudansvaret för nya nationella infrastrukturprojekt.

Någon ny slitageavgift är det däremot osäkert om det går att få majoritet för.

Att staten via Trafikverket successivt ska ta över ansvaret för järnvägsunderhållet står också klart, i och med valutgången.

Läs mer om hur det går i dessa och andra intressanta frågor nu efter valet i Intelligent Logistiks temabilaga i Dagens industri.

Kommer den 19 september.


Läs mer