Transport ställer krav för en rättvis vägslitageavgift

november 11, 2014 Åsikt , Ekonomi , Miljö/CSR , Transport

I sin regeringsförklaring öppnade Stefan Löfven för vägslitageavgifter för tung godstrafik i Sverige. Nu uppmanar Transportförbundet regeringen att utforma slitageavgiften på “rätt sätt”.

“Det är hög tid att dagens orättvisa och snedfördelade avgiftssystem görs om i grunden och Svenska Transportarbetareförbundet välkomnar ett sådant initiativ. Samtidigt är det oerhört viktigt att avgiften utformas på rätt sätt för att stärka svensk åkerinäring, jobb och infrastruktur” skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Under de senaste månaderna har det gått många rykten om vägslitageavgiften. Men utformningen är långt ifrån klar.

Dagens system, där ju svenska åkerier betalar mer för vägunderhållet än utländska, bidrar till skev konkurrens och är en av många anledningar till att den svenska transportnäringen går på knäna. Detta gynnar skrupelfria transportköpare som sätter sina vinstmarginaler före sund konkurrens och schysta arbetsvillkor,menar Transport.

Om alla lastbilar utrustas med en GPS som registrerar hur långt, var och när fordonet rör sig, blir det möjligt att komma åt fordon och företag som fuskar och bryter mot regler på ett helt annat sätt än vad som är möjligt idag.

Det är den enskilt viktigaste anledningen till att Transport ställer sig positiva till en vägslitageavgift. Utöver detta skulle det gynna konkurrenskraften för svenska åkerier och klimatet.

Transport ställer dock upp sju villkor för sitt stöd, några i form av frågor som behöver utredas.

  • Vi talar om en avgift – inte en skatt. Avgiften ska gå tillbaka till näringen i form av exempelvis infrastrukturinvesteringar.
  • Avgiften måste omfatta alla tunga fordon som nyttjar svenska vägar och således bli konkurrensneutral.
  • Avgiften ska differentieras på fordonets miljöklassificering och prioritera miljöeffektiva ekipage, exempelvis ska ett längre fordon som transporterar mer gods få en lägre avgift.
  • Det ska gå att undanta olika verksamheter eller regioner, där alternativ saknas.
  • Sannolikt ska inte hela vägnätet omfattas, exempelvis kanske det bara ska gälla europavägnätet.
  • En möjlighet är att även andra typer av fordon än tunga lastbilar också ska ingå.
  • Ett krav är att någon form av skatteväxling är önskvärd för att inte öka trycket i onödan på de svenska åkerierna. Förslagsvis ska åkerierna få tillbaka en del av arbetsgivaravgiften.

Läs mer