Strid om insjöfartens nya regler

februari 17, 2014 Åsikt , IT/Teknik , Miljö/CSR , Sjöfart

Redarbranschen varnar nu för att en rad särregler kommer att försvåra den svenska inlandssjöfarten efter att det nya EU-direktivet den 1 september ska öppna för mer insjöfart på Vänern och Mälaren.

– Inlandssjöfarten är mer än 10 gånger säkrare än lastbilstransporter per fraktat ton. Om något transportslag skulle behöva särregler så är det lastbilarna inte sjöfarten, säger Bertil Arvidsson, som för rederiernas räkning utrett insjöfartens fördelar och potential.
– Det blir för dyrt för utländska rederier att gå här om de tvingas anpassa och bygga om sina båtar. Då blir hela reformen förfelad, menar han.


Läs mer