Trafikverket satsar på bättre väg för malmtransporter

Northland Resources meddelar att bolaget tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket om infrastrukturåtgärder mellan gruvan i Kaunisvaara och omlastningsterminalen i Pitkäjärvi, i Svappavaara.

”Vi är glada att ha undertecknat detta avtal, som långsiktigt säkrar våra vägtransporter av järnmalmskoncentrat. Northland kan nu fortsätta att optimera och förbättra kapaciteten i väglogistiken”, kommenterar Peter Pernlöf, tf vd.

Med de beslutade upprustningsåtgärderna kommer den 16 mil långa sträckan att hålla för transporter av upp till 5 miljoner ton järnmalmskoncentrat per år, med fordon med en bruttovikt upp till 90 ton. Northland har tidigare haft dispens att köra med fordon på 90 ton, och dispensen har förlängts i och med detta avtal. Trafikverketgenomför förbättringsåtgärder för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

”Tack vare ett medfinansieringsavtal kan malmtransporterna på sträcka få en hållbar och tillförlitlig lösning som klarar tunga transporter under de kommande åren”, kommenterar Arnold Vonkavaara, regionchef, Trafikverket.

Northland kommer stå för cirka 10 procent av investeringskostnaderna på SEK 113 miljoner, fördelat över perioden 2015-2017. Northland kommer även kompensera Trafikverket för ytterligare vägunderhållskostnader med SEK 6 miljoner per år.

Northland och Trafikverket kommer att fortsätta genomföra studier och utvärderingar för att identifiera ytterligare logistikförbättringar. Bland annat studeras möjligheten att dra en ny, kortare vägsträcka som skulle minska avståndet mellan Kaunisvaara och Pitkäjärvi med 30 km.

Att transportavståndet mellan gruvan och omlastningsterminalen förkortas med 30 kmenkel väg skulle innebära en minskning av både drift- och underhållskostnader samt omloppstider, och reducerar miljöbelastningen.