De vill sätta nordöstra Skåne  på logistikkartan

De vill sätta nordöstra Skåne  på logistikkartan

Pernilla Blixt, Malin Wildt-Persson, Mikael Kipowski, Fredrik Åsare och Joakim Åstrand vill tillsammans sätta Hässleholm-Kristianstad på logistikkartan. Foto: Hilda Hultén.

Genom regionalt lagarbete vill kommuner och näringsliv i nordöstra Skåne sätta ett nytt logistikläge på kartan: Logistikregion Kristianstad/ Hässleholm.  – Behovet av logistikytor i regionen är stort, men det finns mycket kultur och tradition i var företag etablerar sig som vi måste övervinna, säger Joakim Åstrand, Hässleholm Autoport.

Nordöstra Skåneregionen är en välplacerad vit fläck på Sveriges logistikkarta. Läget, där Kristianstad och Hässleholm dominerar, kom på plats 18 över Sveriges 25 bästa logistiktiklägen 2017.

Läget har flera styrkor, som närhet till Öresundsregionens godsflöden, utbildning i produktionslogistik vid Campus Hässleholm, bra järnvägsinfrastruktur vid södra stambanan med en knutpunkt i Hässleholm och goda hamnförbindelser. Kristianstad och Hässleholm har även medfinansierat dubbelfilig väg på riksväg 21.

Men trots allt detta har de senaste åren präglats av låg etableringstakt för logistik. Förutom Bergendahls höglagerbygge 2014 har inte många lagerkvadrat byggts i regionen de senaste åren.

– Det är hysteriskt i västra Skåne, med trafikstockningar och ont om etableringsmark. Hela Skåne måste leverera för att möta tillväxtbehovet, säger Fredrik Åsare, vd på Åhus hamn.

Hamnen är en viktig bulkhamn, men containers står för ca 30 procent av volymerna med två containeranlöp per vecka till Hamburg/Bremerhafen.

– Vi är närmaste hamn för stora delar av Skåne, säger Fredrik Åsare. Logistiksatsningen är en del i ett större plan att göra regionen till en nationell tillväxtmotor.

Samarbetet för att lyfta nordöstra Skåne som “Logistikregion Kristianstad/Hässleholm har pågått sen i våras. Målet är att bli en transitregion för gods och transporter. I projektet ingår transportnoder som Åhus hamn, Hässleholms centralstation, Kristianstads flygplats och Ystad hamn.

– Vi har pekat ut ett tiotal projekt som kommunerna ska jobba gemensamt med för att öka tillväxten. Ett av dem är att främja logistiketableringar, berättar Mikael Kipowski, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

– Vi har kommit ganska långt, redan. Regionen har alla beståndsdelar som behövs för att kunna bli framgångsrik inom logistik.

– Det händer något när företag etablerar sig och det skapas kluster, säger

Pernilla Blixt, näringslivschef i Kristianstad kommun

– Vi har jobbat mycket med de mjuka värdena och för att sudda ut kommungränserna. Vi ska tävla som region, inte mot varandra. Nyetableringar innebär ju nya arbetstillfällen för hela regionen.

En annan som tror stenhårt på läget är Joakim Åstrand, ägare och medgrundare av Hässleholm Autoport, som sedan ett år tillbaka bedriver tredjepartslogistik med bland annat lagerhotell, kontorshotell, frakttjänster, expeditionstjänster och logistikrelaterad administration i den gamla Modulent-fabriken i Hässleholm.

Joakim Åstrand har en lång bakgrund inom logistik på Bergendahls men valde att säga upp sig och bli entreprenör när möjligheten att ta över den 33 000 kvm stora fabriken dök upp.

Sedan 2016 driver han Företaget ihop med Daniel och Tommy Söderberg, med TPL-kunder inom bl a möbler, bygg och livsmedel.

– Vi har i princip fyllt lokalerna och tittar nu på möjligheterna att bygga ut, berättar Joakim Åstrand.

Hässleholm Autoport ligger ett stenkast från gamla ”Dryport Skåne”, det 120 hektar stora markområde som skulle bli södra Sveriges nya logistiknod för kombigods. Projektet lades dock på is 2013, när Jernhusen backade om att bygga en kombiterminal i anslutning till området, eftersom efterfrågan ansågs vara för låg. Hässleholms kommun har nu åter lagt in området i sin investeringsbudget, med start 2018.

– Exploateringen kan påbörjas ganska snart. Området kommer dock inte kallas Dryport Skåne utan Hässleholm Nord, berättar Mikael Kipowski.

När det gäller kombiterminal så byggs den när marknaden visar intresse igen, menar han.

– Utvecklingsområdet ligger ju i anslutning till stambanan. Vi har bra infrastruktur, containerhamn och gott om planlagd mark. Regionen har alla möjligheter att bli den naturliga slussen mellan Sverige och Europa.

Att inte fler redan etablerat sig beror delvis på bristande tradition, menar Joakim Åstrand.

– Det märks att behovet av logistikytor är stort här, men det finns mycket kultur och tradition i var företag väljer att etablera sig, som vi måste övervinna, menar Joakim Åstrand.

– Det är inte det att vi inte levererar, det är snarare så att vi inte förstått hur duktiga vi är, säger Malin Wildt-Persson, verksamhetsledare för Skåne Nordost tillväxtmotor, ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

– I många utvecklingsfrågor är vi starkare tillsammans. Inte minst när vi pratar med gemensam röst regionalt och nationellt.

Att det nu skapats en strukturplan över kommungränserna gynnar alla, menar hon.

– Om vi lyckas locka stora företagsetableringar till Kristianstad och Hässleholm gynnar det även kranskommunerna. Tillväxt är ett lagarbete, det gäller att släppa prestigen och börja samverka.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nr 7-8 2017


Läs mer