S förslår en svensk "maut"

november 6, 2012 Åsikt , Logistik , Transport
S förslår en svensk "maut"

S föreslår en vägslitageavgift liknande den s k “mauten” i Tyskland. Foto Wikimedia

Socialdemokraterna vill se vad man kallar en “vägslitageavgift” för lastbilar. Den ska vara konkurrensneutral och kosta lika mycket för svenska som för utländska åkerier.

  Av Gösta Hultén

Den infrastrukturmotion som Socialdemokraterna lägger fram har ett förslag på en sådan modell för att minska godstransporternas utsläpp och även motivera ökad godstrafik med tåg. Det tidigare S-förslaget om en kilometerskatt mötte motstånd från den borgliga regeringen, men också från skogsindustrin. Branschorganisationen Skogsindustrierna hävdade att merkostnaden för branschen skulle hamna på 1,8 miljarder kronor och hota 30 000 jobb. Någon verklig kalkyl för detta senare skräckscenario presenterades dock inte.

4 miljarder till stadskassan

Att minska koldioxidutsläppen från godstransporter på väg vill de flesta partier. Hur de vill att det ska ske är däremot oklart. I det kommande förslaget tas viss hänsyn till basindustrin och skogsnäringen. Enligt Leif Jakobsson (S) ska 400 miljoner årligen gå tillbaka till industrin som stöd för bland annat skogsvägar. En del kommer att gå till den ökade satsning på järnvägen som S också vill genomföra. Enligt S beräkningar ska avgiften ge ca 4 miljarder kronor till stadskassan per år.

Gynnar långt och bränslesnålt

En favör som de svenska åkerierna kan få är att de får köra 25 meter långa ekipage, medan utländska åkare får nöja sig med 18 meter. Det ska även bli billigare ju mindre utsläpp lastbilen förorsakar.Det ska gynna renare motorer och en övergång till bränslesnålare fordon. Förutom att ge pengar till statskassan, hoppas S att vägslitageavgiften kan förändra logistikmönstren och lastbilarnas lastkapacitet.

Liknar tyska “mauten”

Tyskland, har en kilometerskatt den sk “mauten” sedan flera år och lastbilarna där kör idag färre mil men levererar samma mängd gods som tidigare. Mauten möttes först med hård kritik från transportbranschen, men anses idag vara en framgång. Även i Danmark har en liknande avgift föreslagits. Men den tyska mauten gäller bara på de största tyska vägarna. Att lägga en slitageavgift på vägarna i t ex det inre Norrland skulle direkt ställa till stora kostnadsproblem. I debatten har tidigare framförts att bara de större vägar som har järnvägsalternativ som kan utnyttjas istället skulle beläggas med avgift.

Utspelet kan förhoppningsvis väcka ny debatt i frågan om hur de ökade utsläppen från gods på vägarna ska mötas för att uppnå de utsläppsmål även regeringen satt upp.

Av Gösta Hultén


Läs mer