Train Alliance in i Nordiska Infrastrukturskolan

november 1, 2013 Infrastruktur , IT/Teknik , Transport
Train Alliance in i Nordiska Infrastrukturskolan

Fr v Projektledare Joakim Stenqvist, depåutvecklare Christer Martinsson, CTO Joakim Weijmer, Train Alliance samt Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv.

Train Alliance Sweden AB går in som medintressent i Nordiska Infrastrukturskolan i Nässjö, staden som hårdsatsar på järnvägsnäringen under namnet “The railway town”.

Under ledning av Nässjö Näringsliv AB i  samverkan med Nässjö kommun, företag och utbildningssektorn har en rad aktiviteter genomförts de senaste två åren. Seminarier med både nationell och internationell prägel har genomförts.

Brinellgymnasiet har etablerat en järnvägsutbildning. Samverkan sker mellan Nässjöakademin/Nässjö Lärcenter och Jönköpings Tekniska Högskola.

Nordiska Infrastrukturskolan har växt fram som ett projekt där avsikten är att bilda en verksamhet som på sikt inrymmer såväl gymnasie- som YH-, högskole-och uppdragsutbildningar. Arbetet är inne i ett mycket intensivt skede.

– Järnvägsnäringen står inför en tillväxt och initiativet som tas från Nässjö och Nordiska Infrastrukturskolan är något som Train Alliance ställer sig bakom för att säkerställa och utveckla kompetens för branschen, säger Train Alliance vd Otto Persson,.

– Nässjös driv, engagemang och tänk på nationell nivå gör att Train Alliance ser stora synergier för att samla och dela kompetens inom järnvägsnäringen som kommer alla till gagn.

– Vi har fått ett mycket gott intryck av Train Alliance och är övertygade om att vi kan tillföra varandra kunskaper som kommer väl till pass i allt intensivt utvecklingsarbete som pågår, säger Holger Jonasson, Marknadsdirektör vid Nässjö Näringsliv AB samt projektledaren Joakim Stenqvist.


Läs mer