Oppositionen vill stoppa nya broskatten

november 8, 2013 Åsikt , Infrastruktur , Logistik

Regeringen bryter ingångna avtal med Motala och Sundsvall i sitt förslag om finansiering av två broar. Det anser samtliga oppositionspartier, som ser ut att kunna stoppa förslaget i riksdagen.
 

Två broar beskattas

● Motalabron invigdes i början av oktober och kostade 1,8 miljarder att bygga.

● Sundsvallsbron beräknas öppna för trafik i oktober 2014 och kostar 1,5 miljarder kronor.

S, MP, V och SD föreslår nu i sina motioner att propositionen, som innehåller förslag om en ny lag om s k infrastrukturavgifter, avslås, eftersom den motverkar kommunernas miljöambitioner.
De rödgröna vill också att regeringen återkommer med en ny proposition som innehåller hållbara avtal med Motala och Sundsvalls kommuner.

Motala och Sundsvall ingick 2009 avtal med Trafikverket om att medfinansiera statliga broar över Motalaviken respektive Sundsvallsfjärden för att påskynda byggandet. (Läs mer i Intelligent Logistik nr 5 2013)

I Motala handlar det om 100 miljoner. Personbilar skulle få betala 10 kronor för överfart. Men avtalet innehöll ett avgiftstak för personbilstrafiken. Det tas nu bort i regeringens förslag.
I Sundsvall gick kommunen in med 250 miljoner. Avgifterna skulle endast gälla lastbilar. Men i regeringens nya förslag ska även personbilar betala broskatt.

Detta strider mot våra avtal, hävdar kommunerna som nyligen har uppvaktat riksdagens trafikutskott och protesterat mot att avtalen bryts av staten, samt att avgifterna höjs.

Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppvaktat utskottet och betonat det allvarliga i att staten, genom Trafikverket, bryter ingångna avtal.

De nya lagarna ska, om de antas, träda i kraft redan den 1 mars 2014.


Läs mer