Ny slitageavgift ska öka andelen svenska lastbilar

juli 3, 2014 Åsikt , Ekonomi , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

ALMEDALEN. Anders Ygeman (S) tillsammans med Karin Svensson Smith (MP), en av de hetaste kandidaterna som ny transportminister om vänsterblocket vinner i valet i september, vill införa en ny slitageavgift för lastbilstransporter på alla statliga vägar. Syftet är bl a att få över mer gods till järnväg och sjöfart och gynna svenska lastbilstransporter i konkurrensen med utländska.

Slitageavgifter skulle vara ett sätt att stoppa den nu pågående utflaggningen av svenska åkeriers fordonsflottor.

– Slitageavgifter på våra vägar är inte bara motiverade ur miljösynpunkt, utan också ett sätt få utländska lastbilar att betala för sig när de kör på svenska vägar. Idag slipper de i stort sett att betala skatt i Sverige – en orättvisa mot svenska åkerier och chaufförer, som riskerar att konkurreras ut, säger Anders Ygeman till Intelligent Logistik i Almedalen.

De flesta länder inom EU har idag liknande avgifter. EU-kommissionen har också missat möjligheten att införa en gemensam europeisk och likvärdig skatt för miljöutsläpp och vägslitage. Eurovinjetten anses för låg för att ge någon nämnvärd effekt.

Att i likhet med den tyska Mauten bara ta ut slitageavgiften på de större motorvägarna är enligt Anders Ygeman ingen framkomlig väg. Det skulle betyda att de tunga lastbilarna skulle söka sig fram på mindre vägar, särskilt i södra Sverige.

– Vi vill därför införa avgiften på alla statliga vägar. Det kommer också att öka andelen svenska lastbilar på våra vägar, säger Anders Ygeman.

Den tyska Mauten ökade de tyska järnvägstransporterna något när den infördes. Men idag betrakats den av branschen mer som en stabil inkomstkälla för den tyska staten.


Läs mer