Näringslivet säger nej till kraftigt höjda banavgifter

november 30, 2012 Åsikt , Infrastruktur , Transport

Näringslivets Transportråd är kritiskt till de kraftigt höjda banavgifter som anges i regeringens infrastrukturproposition.

Man är kritiskt till regeringens resonemang att kräva in höjda banavgifter som ska bidra till att finansiera kommande förbättringar av infrastrukturen.

“Vi föreslår därför en omprövning av det tidigare regeringsbeslutet om höjda banavgifter t.o.m. år 2021 och fortsatta höjningar till 2025 enligt Trafikverkets Kapacitetsutredning. Det är orimligt att börja med att höja avgifterna för en tjänst som ännu inte levererats. Det är först när en bättre underhållen infrastruktur faktiskt föreligger, som det är rimligt att ta mera betalt för den.”

Näringslivets Transportråd vill se en samlad kostnadsöversyn av effekterna på näringslivets konkurrenskraft av förslagen om höjda skatter och avgifter som t ex. kraftigt höjda banavgifter, Transportstyrelsens avgifter och effekterna av de nya svavelreglerna inom EU och IMO.


Läs mer