Vägledande dom för F-skattefuskare

november 29, 2012 Logistik , Transport

Ett halländskt åkeri krävs av skatteverket på 10 miljoner kronor för att det på ett felaktigt sätt använt polska chaufförer utan giltig skattsedel. Enligt Skatteverket saknar åkeriet egna anställda chaufförer. Istället har man hyrt in enman

Åkeriet har 145 dragbilar som går i trafik mellan Sverige och Norge. Man har haft över 150 inhyrda chaufförer varav 120 har vistats stadigvarande i Sverige och därmed varit obegränsat skattskyldiga här.

Detsamma gäller elva chaufförer som enligt Skatteverkets kontroll befunnit vara folkbokförda i Sverige och till och med har svenskt personnummer.sföretagare från Polen som saknat svensk F-skatt.

– Vi ser positivt på beslutet. Det sätter ribban för vad som är en äkta och falsk f-skattare, kommenterar Johan Lindström, vd på branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande.

Beslutet blir vägledande för de åkerier som använder utländska bemanningsföretag i allt större utsträckning. Beslutet får också betydelse för andra delar av den svenska arbetsmarknaden då flera sektorer använder liknande upplägg.

– Förhoppningsvis leder skatteverkets beslut till att vi framöver får konkurrens på mer lika villkor. Vi vet att skatteverket tittar på flera åkerier.


Läs mer