Lauri Ojala: "De stora blir större"

februari 26, 2014 Forskning , Intervjun , Logistik
Lauri Ojala: "De stora blir större"

Logistikbranschen polariseras. På 10-15 års sikt blir storföretagen färre och större, och de mellanstora logistikföretagen försvinner allt mer i Norden, spår Lauri Ojala, professor vid Åbo Handelshögskola.

– Information, kunskap och förmågan att snabbt kunna anpassa sin kapacitet till efterfrågan, blir en nyckelfråga i framtiden, säger Lauri Ojala.
Foto Lena Sonne

– Trenden är att de stora företagen blir större och färre, utan hemsäte i Norden. Små, flexibla och innovativa företag kommer alltid att ha en marknad. Men mellanskiktet av logistikföretag med några hundra anställda, kommer att försvinna allt mer.

Lauri Ojala är professor och chef för logistikavdelningen vid Åbo handelshögskola,Turku School of Economics, i Finland. Han är ett välkänt logistiknamn i internationella kretsar, ansvarig för Världsbankens listning av olika länders logistikbetyg och har svåröverträffad överblick över Nordens logistik.
Nyligen publicerade Lauri Ojala artikeln “Transport and Logistics Developments
in the Baltic Sea Region until 2025” tillsammans med två kollegor i en vetenskaplig tidskrift. I artikeln listas faktorer som påverkar logistiken i Norden på 10-15 års sikt, från bränsleeffektivitet och produktivitet, till teknikutveckling, outsourcing till lågkostnadsländer och kapacitetsbrister i väg- och järnvägsinfrastruktur.

Hårdare regler kostar
– Logistikens stora kostnadsdrivare kommer att vara hårdare regler och krav, både sociala, miljömässiga och säkerhetsmässiga, slår Lauri Ojala fast.
Logistikindustrin är inte heller den mest innovativa branschen.
– Jag har svårt att se att logistikbranschen skulle bli betydligt mer innovativ och forskningsdriven framöver. Så anpassningen till nya regler och kundbehov blir kostsam.
Det är scvårt att veta om de totala logistikkostnadernakommer att öka eller minska..
– De ökade kostnader som kommer av skärpta regler, kundkrav, och eventuella höjda energipriser kan kompenseras av teknikutveckling och effektiviseringar.
– Men det är svårt att mäta logistikkostnader, de definieras på olika sätt och syns inte som nyckeltal i årsrrapporter och redovisningar.

Maktförflyttning österut

En omvärldstrend som påverkar godsflödena och logistikkartan är Ryssland och Asiens ökade betydelse.
– Vi ser en ekonomisk maktförskjutning åt Fjärran Öster, det kommer att påverka logistiken även i Östersjöregionen.
Godsvolymökningarna blir blygsamma i de flesta fall i Norden, möjligtvis med branschspecifika undantag.
– Stålindustrin skulle kunna bli ett undantag om den utvecklas på ett konkurrenskraftigt sätt.
Företagens kunskap om de egna processerna och flödena blir också allt viktigare, spår han.
– Information och kunskap om den egna verksamheten blir en nyckelfråga i framtiden, liksom förmågan att snabbt anpassa sin kapacitet till efterfrågan.

Sverige tappar i världsbankens rankning

Lauri Ojala är ensam, extern medförfattare till Världsbankens återkommande rankning över ländernas logistikeffektivitet, Logistics Performance Index.
2012 hamnade Sverige på plats 13 och tappade tio placeringar från 2010 års mätning, då Sverige låg trea i världen. Lauri Ojalas hemland Finland fick däremot en mycket hedrande andraplats i rankningen för 2012.
2014 års lista offentliggörs i mars.
– Sverige finns med på listan, det är allt jag kan avslöja, säger Lauri Ojala hemlighetsfullt.

Eftersom 155 av världens ca 200 länder listas i rankningen är detta dock inget sensationellt avslöjande.

Av Hilda Hultén

Länk till världsbankens rankning från 2012 (pdf)


Läs mer