London School of Economics dissar Stockholms miljöpolitik

oktober 28, 2013 Åsikt , Fastigheter , Miljö/CSR , Transport

Stockholm vill vara världens miljöhuvudstad. Men en ny undersökning från London School of Economics visar att Stockholm är sämre än andra svenska storstäder och sämre än flera andra nordiska huvudstäder när det gäller miljön.

För att kunna hävda att Stockholm är en av de huvudstäder som har minst utsläpp, har staden valt att bortse ifrån de utsläpp som har med Arlandas flygtrafik att göra.

Bilpendlandet är ett annat stockholmskt miljöproblem, som tas upp i rapporten. Det växande bilpendlandet gör att transporterna i Stockholm är betydligt sämre i effektivitet än t ex i Köpenhamn, trots att Stockholm sedan många år har en utbyggd tunnelbana där dock utbyggnaden stått still under de senaste åren.

Att tunnelbanan är så överbelastad är också en orsak till att bilåkandet ökar.

Gösta Hultén


Läs mer