Fram för fler kvinnliga truckförare!

oktober 28, 2013 Arbetsmarknad , Åsikt , Lager , Produktion

En undersökning från Arbetsmiljöverket visar att mäns arbetsuppgifter är mer varierade, med mer rörelse och fler maskiner. Kvinnorna tilldelas de mer enformiga momenten.

Svend Erik Mathiasen, professor på Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle, som gjort undersökningen säger i SR Ekot att på en fisk­fabrik i Skåne sitter kvinnorna hela dagen vid det löpande bandet, filear och stoppar fisk i konservburkar.

Männen packar, bär och lastar lådor, kör truckar och lastbil.

Det gör att fler kvinnor får ont i nackar och skuldror och i mycket högre grad än män  drabbas av belastningsskador. Rapporten ger värdefulla perspektiv till de pågående statliga utredningarna om varför kvinnor är sjukskrivna mer än män, skriver Susanna Biregersson i Dagens Nyheter.

“En av robotiseringens välsignelser är att många tunga och enformiga yrken och arbetsuppgifter har försvunnit. Men i väntan på att industrialiseringen går i mål borde skyddsombud och kvinnlig personal kräva mer rotation. Den arbetsgivare som bryr sig om sina anställdas hälsa borde inte ha några invändningar. Kunskapen om att det enahanda arbetet leder till värk och sjukskrivningar väger tyngre än eventuell upprördhet hos de män som måste dela med sig av truckkörandet.”

På årets konferens Stora Lagerdagen i septmber förklarade företrädare för truckbranschen att kvinnliga truckförare ofta är mer noggranna och mindre skadedrabbade än manliga truckförare. Att fler kvinnor som kör truck behövs lyftes fram som en nyckel till att minska arbetsplatsolyckor och öka säkrheten i lagermiljön. Ytterligare ett argument för att göra arbetsuppdelningen lite mer jämställd.

Av Gösta Hultén

 


Läs mer