"Logistik är ingen raketforskning"

december 18, 2012 Åsikt , Logistik , Produktion

Logistikutvecklaren Lars Winges slår ett slag för marknadsanpassad logistik i en uppmaning till sina branschkollegor. Han menar att logistik handlar om sunt förnuft, men att faktabaserade beslut, konkretisering av förslag, detaljkunskaper om problem och förbättrad kommunikation behövs för att stärka logistikfunktionens roll i företagen.

I dagens lågkonjunktur möter vi ständigt besked om att företag behöver spara pengar och det flaggas för varsel, uppsägningar, nedläggningar och flytt av verksamheter samt generella kostnadsbesparingar.

Lång resa för vissa
För de som arbetar inom logistik på ett företag med god kontroll på verksamheten när det gäller kostnadsbesparingar, såsom exempelvis hur kapitalbindningen ska minskas, hur antalet transporter kan minskas, hur leveransprecisionen förbättras och liknande, innebär detta en god möjlighet att bidra till företagsledningens krav på förbättrad lönsamhet.

Däremot vet jag att det inte blir lika tydligt för ett företag som har relativt dålig kontroll på sin egen logistik. Gällande detta vet jag att det är många företag som har en resa, i vissa fall kort men i andra fall väldigt lång, framför sig för att nå den fulla potentialen inom logistikområdet.

Logistik är ingen ”raketforskning” och jag är övertygad om att fokusering på faktabaserade beslut, konkretisering av förslag, preciserade och detaljerade förslag samt genom förbättrad kommunikation finns det möjligheter att vi som arbetar med logistik förbättrar oss rejält.

Faktabaserade beslut
Att basera beslut på fakta är en sliten klyscha, men jag hävdar att detta fortfarande är en otroligt viktig del inom logistikvärlden. Sammankopplat med mina övriga förbättringsområden är det otroligt grundläggande att ha väl utforskad och utvecklad basfakta för att kunna tydliggöra varför något ska göras innan man svarar på frågorna om vad som ska göras och hur det ska göras. Denna del tycker jag det till viss del slarvas med och det blir fokus på aktiviteter som inte ger de största vinsterna på grund av bristfälliga beslutsunderlag. Mitt förslag gällande detta är ett krav på en rejäl förstudie som gräver fram fakta för att fatta rätt beslut, detta är en hygienfaktor.

Konkreta förslag
Det jag också tycker måste förbättras är att konkretisera besparings- och förbättringsförslag. Jag hör frekvent från potentiella samarbetspartners att de kan spara 10 % av kostnaderna gällande exempelvis interna- eller externa transporter genom att implementera ett nytt system. Jag har även sett förslag som på en hög nivå innebär besparingar på exempelvis 20 % genom att exempelvis förhandla fram förbättrade avtal, minska antalet leverantörer eller minska kapitalbindningen. Självklart låter detta oerhört positivt, men jag är övertygad om att det krävs tydligare aktiviteter som verkligen visar exakt vad som ska göras samt hur det ska göras. Hur kan en extern partner kunna uttala sig om en verksamhet som de inte känner till särskilt väl och vilka aktiviteter ser de bör göras och hur ska de genomföras?
 

Skaffa detaljkunskap
För det tredje, måste vi precisera och detaljera förslagen genom att ”kavla upp ärmarna” och verkligen gå ned på detaljnivå. Självklart är de strategiska och taktiska delarna viktiga, men det är i slutändan detaljerna som gör helheten. Det är otroligt viktigt att ta fram detaljer om exempelvis beställningsmönster per timme, vad en enskild transport kostar samt hur mycket en enskild produkt binder i kapital i en process för att kunna fatta strategiska beslut. Samtidigt måste dessa detaljer sättas in i en helhet, en försörjningskedja, för att nå de största vinsterna.

Bättre kommunikation
Mitt fjärde och sista förslag handlar om att förbättra kommunikationen av förbättringar och besparingar- i mångt och mycket presentationen av det som vill åstadkommas. Ofta kommer det fram väldigt bra förslag, men problemet är att nå ut med budskapet till övriga organisationen. Historiskt har det skojats om logistikern eller ingenjören som sitter på sin kammare och räknar på förbättringar och till viss del är det fortfarande en sanning ännu idag. Inom detta område måste det ske förbättringar i form av ökad och förbättrad kommunikation och att mer tid läggs på att sälja in förslagen i organisation för att öka förståelsen för vad vi kan bidra med. Det handlar om att bli mer professionella.

Stor förbättringspotential
Dessa fyra förbättringsområden kombinerade, det vill säga faktabaserade beslut, konkretisering av förslag, detaljkunskaper om problem samt förbättrad kommunikation, skulle verkligen stärka logistikfunktionens roll inom företaget. Det skulle även bidra till tydliga bevis gällande:

  • Hur viktig logistikorganisationen är inom företaget och vilka kundvärden som kan levereras
  • Stärkande av logistikavdelningens påverkan då viktiga beslut fattas
  • Vad logistikavdelningen kan bidra med gällande kostnadsbesparingar
  • Ett ökat förtroende inom företaget
  • Att skapa möjligheter för logistikfunktionen att medverka i utvecklingsprojekt som berör hela företaget

Logistik handlar mycket om sunt förnuft, men det måste paketeras på ett sätt som övriga organisationen förstår och kan ta på för att uppnå maximal effekt.

Lars Winges
Logistikutvecklare
larswinges@hotmail.com