Lägger ned centrallager i Eskilstuna

december 18, 2012 Arbetsmarknad , Fastigheter , Logistik , Produktion

Kidde Sweden stänger sitt centrallager i Eskilstuna under första kvartalet 2013. Lagerverksamheten flyttas till de fem regionala lagren runtom i Sverige.

Företaget Kidde Sweden AB har tagit beslut om att flytta hela lagerverksamheten från centrallagret i Eskilstuna till de fem regionala lagren runtom i Sverige. Samtidigt flyttas kundtjänst och inköpsfunktionen till Stockholm.

– Vi har gjort en analys som visar att nedläggningen av verksamheten i Eskilstuna kommer att ge omfattande besparingar, säger Kiddes vd Peter Isaksson i ett pressmeddelande.

16 tjänster omfattas, varav sex personer ska erbjudas anställning hos
företaget i Stockholm. Företaget och de fackliga representanterna har avslutat MBL förhandling den 5 december i enighet angående nedläggning av verksamheten i Eskilstuna.

Kidde ingår i amerikanska UTC (United Technologies Corporation). Den övervägande delen av produkterna som säljs inom verksamheten i Sverige kommer från bolag inom koncernen, bl.a. världens största brandsläckartillverkare Gloria. Genom att använda sig av koncernens samordnade produktions- och logistikverksamhet kommer Kidde att kunna hantera försörjningen av produkter på ett bra sätt. Dessutom kommer företaget att vid behov kunna nyttja lokala leverantörer av tjänster och produkter.

– Utöver de direkta kostnadsbesparingarna ser vi ytterligare effektivitetsvinster och samordningseffekter genom att bättre använda oss UTCs samordnade produktions- och logistikverksamhet. Genom att stärka de regionala lagren kommer vi dessutom att bli mer effektiva inom försäljning och service, samt komma närmare slutkund, kommenterar Peter Isaksson vidare.

Kidde Sweden är verksamma inom service och underhåll av brandskyddsprodukter samt konsultation och utbildning. Företaget har ca 130 anställda och omsätter ca 205 miljoner SEK 2012, med dotterbolag i Finland och Norge. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget har även åtta regionkontor plus nätverk av partners och återförsäljare.