10 år lyckade år med 6 h arbetsdag på Toyota

februari 26, 2013 Arbetsmarknad , Forskning , Produktion

I december 2002 införde Toyota Center Göteborg AB sextimmars arbetsdag för mekaniker och plåtslagare med bibehållen lön, den så kallade ”Toyota-modellen”.

Den för Toyota Center i Göteborg så framgångsrika arbetsmodellen infördes i ytterligare en anläggning när företaget i januari 2009 öppnade en ny anläggning i Bäckebol.

”Toyota-modellen” har visat sig vara ett mycket omtyckt koncept på flera sätt för både företaget och de anställda.

– Dels utnyttjar vi våra lokaler och utrustning fler timmar om dygnet, vi har sedan starten en betydligt lägre sjukfrånvaro och vi har med den kortare arbetstiden skapat en mycket positiv arbetsmiljö med låg personalomsättning . Dessa faktorer gör att vi kan erbjuda våra kunder bättre service och kortare väntetider med ökad kundnöjdhet som bonus, säger Tommy Witedal, vd för Toyota Center Göteborg.

Resultatet har i alla avseenden blivit bättre än förväntat enligt företagsledningen. Ca 30 procent av personalen berörs av sextimmarsmodellen som övriga medarbetare välkomnat eftersom denna positiva framgång genomsyrar hela företaget.

Nu när det införts trängselavgifter i Göteborg så har frågan om modellens fördelar aktualiserats på nytt då det visats sig att berörd personal får en lägre avgift eftersom arbetspendlingen görs när trängselavgiften är lägre.

– Intresset för vår modell har varit överväldigande. Vi har under åren tagit emot ca 100 studiebesök från både politiker, företag och organisationer vilket för oss har varit både intressant och lärorik, avslutar Tommy Witedal.