Järnväg hellre än jobbskatteavdrag

april 23, 2013 Åsikt , Infrastruktur
Järnväg hellre än jobbskatteavdrag

DEBATT Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet menar att regeringen borde satsa på att rusta upp järnvägen istället för att införa ytterligare ett jobbskatteavdrag.

Samtliga svenska riksdagspartier utom MP och V kan tänka sig ett femte jobbskatteavdrag. Stefan Löfven (S) har sagt att han inte kommer att riva upp det, omdet blir en socialdemokratisk regering efter valet. SD är mycket angelägna men vill ha låglöneprofil. Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet vill hellre se att dessa
pengar används för att återställa och bygga ut järnvägen.
Ett femte jobbskatteavdrag kostar tolv miljarder kronor om året och sägs ge 10 000
nya arbeten. Detta kan på goda grunder betvivlas. Däremot är det säkert att många
arbeten kommer att förloras om inte järnvägen kan svara mot företagens och
resenärernas behov.
Två miljarder kronor om året ytterligare behövs för underhåll om järnvägens standard skall kunna återställas enligt Trafikverket. En procent av BNP om året skulle behöva investeras i utbyggnad, enligt Järnvägsfrämjandets undersökning, för att snabbt kunna bygga om för järnväg så att det svarar mot vad kommande krav på kapacitet, energibrist och klimathot fordrar. Detta är 35 miljarder kronor. Då är 10 miljarder ytterligare i järnvägsinvesteringar åtminstone ett steg på vägen. En väl fungerande infrastruktur är lönsam och nödvändig för vårt välstånd. Den får inte förfalla på grund av ovis sparsamhet.
 

Hans Sternlycke

Ordförande, Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

(Uttalandet antaget vid ordinarie årsstämma i Borås 2013-04-21)


Läs mer