Högre tempo i transportplanen – önskemål från näringslivet

Högre tempo i transportplanen – önskemål från näringslivet

Infrastrukturprojekt tar tid. Foto: Norrköpings hamn.

Flera byggstarter av nya projekt ligger drygt fem år framåt i tiden år 2024. Risken är att det kommer dröja länge innan flera projekt är fullbordade, det skriver Näringslivets transportråd i en kommentar till regeringens transportplan för 2018-2029. 

Positivt är att en fördjupning av farleden i Göteborgs hamn finns med i infrastrukturbeslutet dock med byggstart först 2024. Det är även positivt att Sydostlänken att knyta samman Älmhult, Olofström och Karlshamn vilket förbättrar näringslivets transporter finns med i regeringsbeslutet. Även detta dock med byggstart år 2024, skriver Näringslivets transportråd som anser att regeringens beslut om infrastrukturplanen kunde haft ett starkare fokus på vikten av tempo och verkställighet.

“Det finns ett genomgående mönster i infrastrukturplanen där regeringen strävat efter att påbörja ett stort antal projekt i olika delar av landet, flera med byggstart sent under planperioden år 2024” skriver rådet.  

Exempel på detta är:

– Fyrspår Stockholm – Uppsala     

– Ny järnväg Göteborg – Borås

Farledsfördjupning i Göteborgs hamn

– Sydostlänken att med järnväg knyta samman Älmhult, Olofström och Karlshamn

– Ostkustbanan delar norr om Gävle

– Norrbotniabanan delen Dåva-Skellefteå 

“Det finns sakliga argument för vart och ett av dessa och andra projekt men risken är att kommande regeringar, infrastrukturministrar och Trafikverket i framtida infrastrukturplaner kommer att få hantera ett större antal ofullbordade projekt i olika delar av landet. Detta borde vara en lärdom från tidigare ambitiösa infrastrukturplaner.” skriver Näringslivets transportråd, som dock säger sig “se den politiska logiken bakom att ett valår ta med ett stort antal nya infrastrukturprojekt i olika delar av landet som inte fanns med i Trafikverkets planförslag.”

Dock innebär regeringens hantering av infrastrukturplanen för 2028–2029 att behovet ökar av ett starkt fokus på tempo och verkställighet. Genomförandet av infrastrukturprojekt tar tid. 


Läs mer