Bra men inte tillräckligt – Svensk sjöfart om transportplanen

Bra men inte tillräckligt – Svensk sjöfart om transportplanen

Rikard Engström, Svensk sjöfart. Foto: Svensk sjöfart.

I måndags presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth den nationella planen för infrastrukturen under perioden 2018-2029. För sjöfartens del är förslagen bra, men inte tillräckliga, menar föreningen Svensk Sjöfart. 

–  Förslaget som kom från Trafikverket var i mångt och mycket ovanligt gynnsamt för sjöfarten och det gläder oss nu att se att utfallet i den idag presenterade planen är ännu bättre, kommenterar Rikard Engström, vd, Svensk Sjöfart.

Bland de stora satsningarna finns Malmporten (farleden till Luleå hamn), satsningarna på Södertäljetrafiken och de för Vänertrafiken helt avgörande satsningarna på slussarna samt en miljardsatsning på farleden till Göteborgs hamn.

– Vi menar att det vore rimligt att regeringen i planen tog höjd för de investeringar som staten, via Sjöfartsverket, står inför beträffande nya isbrytare. Det är omfattande kostnader oavsett om man beslutar sig för att livstidsförlänga befintligt tonnage, nyanskaffa och anpassa befintligt tonnage eller bygga helt nytt. Vi utgår från att dessa investeringar till fullo kommer att täckas av staten och att man på sikt säkerställer att en ofta regionalpolitiskt motiverad isbrytarservice bekostas via ökade anslag till Sjöfartsverket, kommenterar Rikard Engström, Svensk Sjöfart.

 

Satsningarna på sjöfarten uppgår till någon dryg procent av den totala omfattningen. Det visar dock samtidigt på vilken samhällsekonomiskt billig resurs sjöfarten är.

– Det är avgörande för svensk konkurrenskraft och det hållbara samhället att denna resurs utnyttjas bättre framgent. Låt oss hoppas och tro att regeringens positiva plan nu förstärks ytterligare av den godsstrategi som rimligen bör presenteras inom kort. Den ställer vi hållbarhets- och sjöfartsivrare stora förhoppningar till inte minst avseende isbrytarfrågan.

– Sist men inte minst ter det sig märkligt att vi precis när batterifärjor var 15:e minut börjar trafikera sundet mellan Helsingborg/Helsingör avsätter medel för en studie om fast förbindelse. Signalen är inte att man ska satsa på att utveckla hållbar sjöfart med hög kapacitet. Internationella förbindelser i all ära – det är i stor utsträckning sjöfartens primära hemmamarknad – men dessa sker väl så bra med effektiva flytande förbindelser, kommenterar Rikard Engström.


Läs mer