“Höghastighetsbanan ett rent storstadsprojekt”

februari 2, 2016 Arbetsmarknad , Åsikt , Infrastruktur , Transport

Kritiken är hård från Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som inte får någon del av den föreslagna höghastighetssatsningen men får vara med och betala för ännu ett projekt som beskrivs om ett rent storstadsprojekt.

Barometern (M) i Kalmar kritiserar förslaget på ledarplats och påpekar att Studieförbundet Näringsliv och Samhälle i en rapport liksom KTH påpekat att höghastighetsbanan inte är samhällsekonomiskt lönsam i sitt  nuvarande förslag till utformning.

Så här skriver Sydöstran på ledarplats:

“Den svenska infrastrukturplaneringen utgår fortfarande från triangeln Stockholm, Göteborg och Malmö. Det perspektivet tycks vara fastlåst för evig tid. På måndagen kom beskedet från Sverigeförhandlarna att den framtida höghastighetsbanan ska dras genom de västliga delarna av Småland. Det betyder höghastighetståg via Värnamo och ned mot Malmö via Ljungby. Hela sydöstra Sverige ställs utanför.

Både regionrådet Christina Mattisson, (S) och Karlskronas kommunstyrelseordförande Patrik Hansson, (S) finner förslaget oacceptabelt. Kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Bo Frank, (M) tror inte förslaget om den västliga sträckningen får riksdagens stöd. Att Växjö, Kalmar och Karlskrona ställs utanför är orimligt. Det gäller också Älmhult där det världsomspännande IKEA har sitt säte. Det är anmärkningsvärt att höghastighetstågen inte ska stanna i Kronobergs län.

När den första besvikelsen och förvåningen har lagt sig gäller det att återfå energin i residensstäderna i vår del av Sverige. Det är inte anonyma förhandlare som bestämmer nästa jättelika infrastruktursatsning i landet. Det gör våra folkvalda i riksdagen. Blekinge är vant vid att kämpa för bättre kommunikationer och aldrig få något utan ständiga uppvaktningar. Blekingarna är i likhet med svenska folket luttrade när det gäller storstilade planer för våra järnvägar som sedan inte följs upp i långsiktiga investeringar.

Av Gösta Hultén


Läs mer