Håkan Lans kräver Saab på betalning för sitt sjönavigeringssystem

september 9, 2013 Åsikt , Ekonomi , Forskning , IT/Teknik

Redan i samband med Saabs bolagsstämma för fyra år sedan framkom att krigsmaterieltillverkaren inte betalat Håkan Lans och hans bolag licenspengar för en av uppfinnarens framtagna produkter sedan 2003. Saabs styrelseordförande, Marcus Wallenberg, uppgav då att Saab skulle försöka lösa frågan.

Enligt Håkan Lans har Saab bara betalat en bråkdel av den överenskomna royaltyn. För att få lite fart i stridsfrågan har den kände uppfinnaren nu inlett en skiljeprocess. Denna process har nu delvis tagits upp av Stockholms tingsrätt sedan Håkan Lans bolag GP&C System International begärt en så kallad edition och krävt att få se ett fullständigt fakturaunderlag för försäljningen av det navigationssystem som uppfinnaren utvecklat.

Saab har så här långt vägrat att lämna ut de fakturahandlingar som Lans och hans rådgivare begärt. Man har motiverat detta med att det är affärshemligheter.

– Utan det underlaget kan våra revisorer inte kontrollera att Saab betalt korrekta licensavgifter, säger Håkan Lans till Dagens Industri.

Han tror på inom ett par veckor.

De vanliga licensavgifterna är 10 procent av försäljningssumman.

Saab vill inte kommentera den pågående tvisten.

– Vi håller inte med om motpartens beskrivning av händelseförloppet, säger Helena Lindstrand på Saabs presstjänst.

Ett av koncernens argument att inte betala mer till Lans uppges vara att försäljningen av navigationssystemet var en förlustaffär under 2001 till 2011. Lans finner argumentet ihåligt, dels för att navigationssystemet i en tidigare årsredovisning från Saab betecknats som ett framgångsexempel, dels att en royalty alltid räknas i procent av försäljningen och inte i procent på resultatet.

Navigationssystemet för sjöfart är ett av hans livs största projekt, vid sidan av färgtrafikkortet. Den framgångsrike svenska uppfinnaren har vid sidan av sina patenterade uppfinningar under årens lopp tvingats föra en kamp för sina patent i domstolar mot amerikanska storbolag som använt sig av hans uppfinningar, utan att betala licenspengar.

2012 vann han till slut en patentstrid, som pågått i 15 år, mot datajättarna Dell, Hewlett-Packard och Compaq samt mot amerikanska advokatbyråer. Vad Håkan Lans då fick i en förlikning är hemligt.


Läs mer