Forskaren Henrik Sternberg: Tusentals ”cabotagebilar” lämnar aldrig Sverige

Cabotage innebär enligt EUs regler att utländska lastbilar i t ex Sverige får utföra tre transporter under sju dagar. Men överträdelserna är satta i system.

Det visar den första omfattande kartläggningen av området som presenetrades av forskaren Henrik Sternberg vid Lunds universitet vid en debatt på Logistik&Transport i Göteborg den 29 maj.

På någon månad har han med hjälp av en app fått in nära 150 000 cabotagerapporter från 4500 användare, där rörelsemönster för 3600 utlandsregistrerade lastbilar har kartlagts.

– Tuentals av dessa lämnar aldrig Sverige. Många kör mer än de 150 mil som är tillåtna, säger Henrik Sternberg.

– På några har vi upp till ett 60-tal rörelser. Chaufförerna som kommer från Östeuropa tvingas bo i sina lastbilar i väntan på nästa körning. De sover i hytten och lagar sin mat på ett spritkök. De har t o m maten med sig hemifrån för de har inte råd att köpa mat i Sverige.

Enligt den första statistiska cabotagestudie som han nu gjort är det över 2 500 lastbilar som olovligt kör i fast trafik i främst södra och mellersta Sverige.

I debatten efterlyste Erik Vilhelmsson hårdare straff för de omfattande lagöverträdelser som förekommer. Han förslog att böterna höjs från 5 000 kr till 100 000 kr och att fängelse ska ingå i straffskalan för de personer som organiserar och tjänar grova pengar på den illegala trafiken.

Även miljöproblem

Markus Gustafsson från Transportarbetarförbundet pekade både på förarnas social missär och på hur bransschens klimatmål omöjliggörs när bilar med sämre motorer som kör på sämsta diesel utför så många transporter i de delar av Sverige som har störst miljö- och utsläppsproblem.

Han efterlyste ett starkare beställaransvar av samma modell som finns i Finland och hårdare regler för speditörerna som Holland infört.

Men det stora problemet är att EU ser dagens cabotageregler bara som ett steg mot en helt frisläppt transportmarknad i Europa. Därför talar inte EU-kommissionen om ”cabotage” utan om fri tillgång till den inre marknaden.

Idag finns nästan inga svenska chaufförer kvar i den tidigare eftertraktade och lönsamma utrikestrafiken för svenska storföretags export.

Om inget görs från regeringen och om inte ett ökat beställaransvar i hela EU kan åstadkommas blir följden en anpassning nedåt så att den svenska åkerinäringen slås ut och svenska chaufförer som nu kör inrikestrafik i konkurrens med cabotagesabbotagen, tvingas ta andra jobb.

– Många välskötta svenska åkerier slås redan ut och särskilt de som försöker ta sitt ansvar påpekade både han och Peter Jeppson, vd för Transportgruppen.

Ett nytt steg är att utländska bemanningsföretag erbjuder åkerierna ett paket där förare ingår för 100 kr i timmen, ca 1/3-del av vad en chaufför med avtalsenliglön och ett åkeri som betalar skatt och sociala avgifter i Sverige skulle kosta.

Den första cabotagestudien avslutas nu den 31 maj.

Men efter framgången med den första studien har Henrik Sternberg utlovat en ny i september.

Av Gösta Hultén

Läs även: Nu kartläggs cabotaget

Mer om Cabotagestudien på cabotagestudien.se


Läs mer