Fordonsgasen ökar när andra drivmedel minskar

Försäljningen av fordonsgas fortsätter att öka. Årets första kvartal visar på en ökning med 4 procent, där biogasen står för den största ökningen. Men det behövs ett nytt styrmedel för att biodrivmedlen ska kunna bidra till omställningen av fordonsflottan anser man i branschen.

SCBs statistik för första kvartalet 2013 visar att försäljningen av fordonsgas fortsätter öka, om än i en lägre takt. 368,1 GWh, motsvarande drygt 36 miljoner ubikmeter levererades under årets tre första månader. Det motsvarar en ökning med drygt 4 procent jämfört med första kvartalet 2012.

Försäljningen av bensin och E85 sjönk samtidigt under perioden. Bensin och diesel står dock fortfarande för mer än 90 procent av drivmedelsförsäljningen. Men fordonsgas ligger idag långt över försäljningen av E85.

– Fortfarande ökar försäljningen av fordonsgas om än i lägre takt. Gas är nu det alternativa drivmedel som säljer mest i Sverige. Detta trots ett långt färre antal tankstationer, säger Anders Mathiasson vd för Energigas Sverige.

Första kvartalet visar även på en ökning av biogasen med 10 procent. Andelen biogas i fordonsgasen uppgår nu till 60 procent i volym.

– Att biogasen ökar mer är oerhört glädjande. Fortfarande är det en skriande efterfrågan på biogas. Många potentiella producenter avvaktar med investeringarna i väntan på nytt styrmedel som möjliggör deras kalkyler. Vi har föreslagit ett Klimatcertifikat för att öka produktionen av biodrivmedel vilket skulle kunna bli den injektion som producenterna behöver, säger Anders Mathiasson.

Nu i början av juni invigs landets andra tankstället för gas till tunga lastbilar. Det sker i Jönköping. Det första tankstället finns i Göteborg.
 


Läs mer