Företagsklimatet avgörande för nyetableringar

augusti 13, 2012 Åsikt , Logistiklägen , Produktion

Kommunens bemötande och inställningen till nyetableringar är avgörande för val av lokalisering, inte bara det logistiska läget. Det menar Christer Lindh, vd på nystartade Heby Park AB.

Ett nyetablerat företag i en kommun som satsar på nyetableringar. Så skulle man kunna beskriva Christer Lindhs företag Heby Park AB i Heby kommun. 15 oktober 2011 slogs portarna upp och målsättningen är att inom tre år bli marknadsledande i Sverige. Företaget ska fungera som en fempartsleverantör för logistik- och systemlösningar med tilläggstjänster inom e-handel/postorderverksamhet.
– Genom vår etablering får den lilla orten Morgongåva i den lilla kommunen Heby en än mer framskjuten roll som högklassigt logistisk centrum, konstaterar han.
På orten finns redan företag inom samma bransch, till exempel Adlibris med över 200 anställda. På Heby Park AB finns idag tre anställda men fler är på ingång. Planen är att inom tre år ha vuxit till 50 medarbetare.
– Nyttan som vi skapar i kommunen består dels i nya arbetstillfällen men även i att vi fyller tomma lokaler och är goda ambassadörer för orten. Vi har till exempel valt att ha kommunnamnet med i vårt företagsnamn, säger Christer Lindh.
Bra logistiskt läge
Heby kommun är strategiskt lokaliserat med ett flertal flygplatser i närområdet och städer som Uppsala, Stockholm, Västerås, Enköping och Gävle inom tio mils radie. Just läget är en av de bidragande orsakerna till att det blev Heby som etableringsort för Heby Park AB – men inte den enda.
– Kommunen satsar på att vara en nyetableringskommun. Det finns en starkt uttalad vilja och tanke med att få fler företag att etablera sig i Heby, säger Christer Lindh, som upplevde processen att starta upp verksamheten som både snabb och positiv.
– Kommunen var snabb i hanteringen och positiv i sitt bemötande. En förutsättning för att vilja etablera sig.
För att få ett ännu bättre företagsklimat tror Christer Lindh att Heby måste bli tydligare med att tala om vad de gör och vad de är duktiga på.
– Här finns alla möjligheter till utveckling. Heby är en framtidskommun och jag upplever en pionjärsanda från kommunens sida. Den borde man kunna ta fasta på i marknadsföringen och i arbetet att få fler företag att starta.
Ny utbildning på gång
På frågan om Christer Lindh ser Heby som verksamhetsort även på längre sikt blir svaret utan tvekan ja – förutsatt att tillgången på arbetskraft finns. Något som han själv aktivt arbetar för.
– Jag har länge diskuterat vikten av entreprenörskap i skolan och att företagande är en naturlig del av utbildningen. Vi är exempelvis i startgroparna att börja ett samarbete med en logistikskola i Sigtuna för att bland annat ta emot praktikanter. På så vis underlättar vi framtidens kompetensförsörjning och ger unga personer en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.


Läs mer