Östersjöhamnarna allt viktigare

augusti 13, 2012 Logistik , Logistiklägen , Produktion , Transport

Hamnarna i Östersjön och östra Medelhavet pekas ut som allt mer betydelsefulla för de globala transporterna i en rapport från Colliers.

Colliers andra rapport om den Europeiska industri & logistikmarknaden utforskar ökningen av sjöfrakt med container som passerar Europas hamnar och hur det kan hjälpa till att överträffa den ekonomiska utvecklingen i en närliggande framtid.

Detta kommer i sin tur att påverka nuvarande logistiska nav och resultera i att östra Medelhavsområdet framträder som en ny nyckelrutt in i hjärtat av Europa.
– Båt kommer även i framtiden vara det effektivaste sättet att tranportera gods mellan världsdelarna. Även om det kommer ske stora investeringar i järnvägsnätet är de tekniska begränsningarna stora, kommenterar Erik Barnekow, affärschef Industri & logistik på Colliers.
Östeuropas växande ekonomiska betydelse gör samtidigt att många hamnar som tidigare haft mindre betydelse kommer att få en växande roll i handeln med Öst.
– Hamnarna i Östersjön och i östra Medelhavet kommer få en större betydelse i och med att varuförsörjningen till Östeuropa blir en allt viktigare del av den globala logistiken, säger Erik Barnekow.

 


Läs mer