NLP överväger Stockholmsnotering

augusti 13, 2012 Fastigheter , Logistik

Logistikfastighetsbolaget Northern Logistic Property överväger att byta börs från Oslobörsen till OMX i Stockholm, som ett led i bolagets Sverigefokusering.

Northern Logistic Property ASA (NLP) är ett ledande renodlat logistikfastighetsbolag och med huvuddelen av sin fastighetsportfölj i Sverige. P g a sin exponering mot kunder här flyttade man 2010 sitt huvudkontor till Lund. From 4:e kvartalet 2011 rapporterar man i SEK och har svenska som koncernspråk mot tidigare norska.

För att ytterligare stärka exponeringen i Sverige har styrelsen gett företagsledningen i uppdrag att undersöka en börsnotering på OMX Stockholm istället för som nu på Oslobörsen.
En sådan notering anses kunna öka intresset för bolaget. På Stockholmsbörsen finns idag 16 fastighetsbolag men inget renodlat logistikfastighetsbolag.
– För att ytterligare utveckla företaget kan en notering på OMX Stockholm vara ett naturligt steg, säger vd Peter Strand i en kommentar.
 


Läs mer