Breda järnvägskorridorer hindrar samhällsutvecklingen

januari 29, 2013 Åsikt , Infrastruktur , Logistik , Produktion

Processen med att bygga Norrbotniabanan har avstannat och den väl tilltagna korridoren för banan utgör nu ett hinder för samhällsutvecklingen. Det skriver Norrbotniabanegruppen i ett pressmeddelande.

“Regeringen måste ge Trafikverket i uppdrag att gå vidare med en järnvägsplan, där järnvägens exakta läge är bestämt. I annat fall hämmas samhällsutvecklingen av den avstannade planeringen” skriver gruppen. 

Järnvägsutredningarna för Norrbotniabanan är klara sedan länge. Den korridor inom vilken banan ska dras presenterades 2010 av Trafikverket, och innebar att de berörda kommunerna fick något att rätta sig efter när det gällde samhällsplaneringen i väntan på den slutgiltiga planeringen.

Men nu, tre år senare, har en detaljprojektering fortfarande inte påbörjats. Norrbotniabanan nämndes inte heller i höstens infrastrukturpropp, vilket retar de berörda kommunerna som tycker att det avstannade planeringsarbetet stör samhällsplaneringen.

– Den avstannade processen hämmar byggande både för privatpersoner, kommuner och företag, säger Magnus Wikman, etableringsansvarig vid Piteå kommun i ett pressmeddelande från Norrbotniabanegruppen.

Städer drabbas mest
En detaljprojektering skulle ge banans slutgiltiga placering. Enligt Magnus Wikman är en detaljprojektering framförallt viktig för städerna längs den planerade banan; Skellefteå, Piteå och Luleå.

De breda korridorerna och regeringens avvaktande hållning har enligt Magnus Wikman skapat “stora problem”, speciellt i Piteå. Här kommer Norrbotniabanan bl a att passera genom Öhns industriområde i Öjebyn, intill E4 och fem minuter från Piteå centrum.

– I Piteå har man hamnat i ett dödläge när det gäller den kommunala planeringen, som kan få allvarliga konsekvenser för utvecklingen i kommunen.

Ett exempel är bygg- och entreprenadföretaget Hellström som drabbades när de ville köpa mark på området för att bygga ett nytt industrihus.

– Det blev tvärstopp eftersom den aktuella marken ligger inom Norrbotniabanans korridor som där är cirka 750 meter bred.

Även finska Lakkapää bygga fick nej för sitt val av läge för ett butiksbygge på industriområdet.

– Här är korridoren cirka 400 meter bred och av en etablering med ett tjugotal nya arbetstillfällen blev intet, i alla fall inte i dagsläget.

Norr om Piteå är korridoren hela 3,5 kilometer bred. Men att korridorerna finns ifrågasätts inte. En justering av järnvägens placering med 50 meter i sidled kan ge efterverkningar tre kilometer norr eller söder om justeringspunkten.

Det som ifrågasätts är den avstannade projekteringen.

– Nu måste det till en järnvägsplan så att samhällsplaneringen i kuststäderna i Norr- och Västerbotten kan fortsätta, avslutar Magnus Wikman.


Läs mer