Sverige kan locka nya internationella datacentraler

Facebooks etablering i Luleå kan följas av flera förfrågningar om att etablera datacentraler i Sverige. Hög säkerhet, lämpligt klimat och bra IT- infrastruktur är fördelar.

Nyligen kom en förfrågning från ett utländska företag som är intresserat av att etablera sig i Sverige. Det var Nora och Hällefors norr om Örebro som fick en förfrågan från ett utländskt företag som söker etablering för en datacentral liknande den som Facebook har förlagt till Luleå, uppger Nerikes Allehanda.
Till hjälp med svaren var Mats Helgesson, etableringsansvarig Örebro kommun och ansvarar för etablerings- och investeringsanvsarig i regionförbundets projekt Business Region Örebro (BRO).
– Jag får många typer av förfrågningar via Business Sweden och Stockholm Business Alliance. Det kan handla om logistikföretag som söker lokaler, tillverkningsföretag som söker kontakter eller gemensam internationell marknadsföring säger han till tidningen.

Söker stora ytor

Mats Helgesson förväntar sig att inom någon vecka veta om företaget är intresserat av att gå vidare med Nora eller Hällefors som alternativ. Företagen söker ofta stora ytor med god tillgång till el och kylvatten och utbyggda fibernätverk. Men de är också intresserade av vägar, järnvägar och detaljplaner
– Här tror vi att vi kan vara konkurrenskraftiga. Vi har bra elinfrastruktur, bra huvudstråk av IT-huvudvägar och bra infrastruktur med vägar, flyg och järnväg, säger Mats Helgesson.
BRO är ett treårigt projekt som startade 2012. Stockholm Business Alliance omfattar 51 mellansvenska kommuner främst runt Mälaren men också Gävle i norr och Karlsoga och Ludvika i väster.