Bra om klampning förlängs

november 16, 2017 Åsikt , Logistik , Transport
Bra om klampning förlängs

Sveriges Åkeriföretag anser att näringsdepartementets förslag är ett steg i rätt riktning. Bildkälla: Yle

Sveriges Åkeriföretag är positiv till näringsdepartementets förslag om att fordon ska kunna klampas i 36 timmar.

Den 10 november föreslog näringsdepartementet att nuvarande tiden som ett fordon kan låsas fast om det bryter mot regelverket ska öka med 50 procent från dagens 24 timmar. I promemorian som gått ut på remiss så ska denna tidsgräns kunna användas om exempelvis cabotagereglerna överträtts.
– Vår inställning är att det inte borde finnas någon tidsgräns alls när det handlar om klampning. Men det är ett steg i rätt riktning, kommenterar Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

I förslaget ligger också att tulltjänstemän ska kunna besluta om förskott för sanktionsavgift för överträdelse av cabotagereglerna.

– Detta kan innebära att det kommer vara ”fler ögon” som kan ha ett intresse av att kolla den yrkesmässiga trafiken vilket är väldigt bra, kommenterar John Woxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag.


Läs mer