Eskilstunas nya bangård invigd

november 17, 2017 Infrastruktur , Logistik
Eskilstunas nya bangård invigd

Eskilstuna har fått en ny bangård. Foto: Green Cargo.

I veckan invigdes Eskilstunas nya bangård vilken kommer att effektivisera och öka kapaciteten hos Green Cargos verksamhet. 

– I och med den nya bangården får vi en bra samverkan genom vår tåg- och verkstadsproduktion. Vår vagnverkstad ligger mer rätt i det logistiska flödet och vi får en kortare rangering för våra vagnar, som sparar både tid och kapacitet, kommenterar Jan Kilström vd, Green Cargo.

Den nya bangården kommer att råda bot på den kapacitetsbrist Green Cargo haft i Eskilstuna, och bolaget kommer inte att behöva använda Folkesta som en avlastningsterminal i samma utsträckning.

– Genom att ha Eskilstuna som hubb för alla containertransporter till östkusten kan vi erbjuda effektiva och punktliga transporter mellan hela Mälardalen och Göteborg. Den nya bangården kommer att ge en högre effektivitet för våra kunder och i vår egen verksamhet, kommenterar Jan Kilström.

Första diskussion om en ny bangård togs mellan Eskilstuna kommun och Green Cargo under sommaren och hösten 2015. Green Cargo var en av fastighetsägarna på bangårdsområdet, tillsammans med Trafikverket och Train Alliance.

Möten med kommunen och Green Cargo satte fart runt årsskiftet 2015-2016. I december 2016 tecknades avtal för en ny bangård. Sedan gick det snabbt. Upphandling av entreprenörer skedde i juli 2017, byggstart startade i augusti och nu i november står bangården klar.

– Det här projektet är ett bra exempel på hur bra det blir när vi samlas runt ett gemensamt mål. Samarbetet med kommunen och valda entreprenörer har fungerat precis som det ska. Vi ökar vår verksamhet här i Eskilstuna och jag vet att det är tack vare ett fantastiskt jobb från alla medarbetare. Det här är ett bevis på hur vi gör Green Cargo starkare tillsammans, avslutar Jan Kilström.


Läs mer