Besked om Ostlänken mottas med glädje

Glädje i Norrköping efter Ostlänksbesked. Foto: Norrköpings kommun.

Regeringen har ställt sig bakom Trafikverkets förslag gällande Ostlänken, som återfinns i regeringens Nationella plan för transportsystemet 2018-2029. Under planperioden avsätts 35 miljarder för Ostlänken. 

– Det här är ett oerhört glädjande besked för Norrköping, som möjliggör att kommunens arbete för att utveckla staden kan fortsätta i oförminskad takt, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S). De medel som avsatts innebär att goda resurser för att komma igång med bygget nu har säkrats upp – sedan kommer vi att göra vårt yttersta för att tillsammans med Trafikverket hålla tidsplanen och om möjligt även förkorta byggtiden.

Kommunens konkreta arbete med Ostlänken inleddes redan under hösten 2017 i och med Kardonbanan, som är en förutsättning för att själva Ostlänken ska kunna bli av. Dagens besked skapar även trygghet gällande den fortsatta planeringen av Resecentrum och Butängen.

– För Norrköping är det här en väldigt betydelsefull dag; det är oerhört positivt att vi nu kommer till konkret handling. Detta är århundradets investering inom landets infrastruktur, och det är fantastiskt att vi i Norrköping blir delaktiga av den och får ta del av såväl en förbättrad arbetsmarknad som förbättrade kommunikationer, kommenterar Ingrid Cassel (M), oppositionsråd och ledamot i styrgruppen för Ostlänken.

Parallellt med de mer tekniska delarna av arbetet med Ostlänken fokuserar Norrköpings kommun även på att hitta bra lösningar både gällande kompetensförsörjning och den praktiska planeringen för de arbetstillfällen som kommer att skapas.


Läs mer