Gävle hamns godsvolymer ökade 2011

januari 19, 2012 Logistik , Transport

Mängden hanterat gods i Gävle hamn ökade under 2011, främst på containersidan som ökade med 19 procent mot 2010. En avmattning i volymerna syns dock.

De totala godsvolymerna i Gävle hamn ökade med 4 procent under 2011 jämfört med 2010. Fartygstrafiken ökade med 6 procent, och under 2011 gjordes 987 fartygsanlöp i Gävle hamn. Alla godsslag ökar jämfört med 2010, största ökningen står containervolymerna för, där den totala ökningen i hamnen är 19 procent jämfört med 2010.

En ännu större ökning på containersidan Gävles vänort Raumo i Finland, där antalet containers ökade med hela 35,2 procent under 2011. Gävle Hamn trafikerar hamnen i Raumo två dagar i veckan med RoRo fartyget m/s Festivo. Inom kort förväntas trafiken öka till fem ggr/vecka genom Båt-Tåg-lösning, Finland-Sverige-Norge via Gävle Hamn.

”Ökningen av godsvolymerna och fartygstrafiken under 2011 är glädjande, vi kan dock se en viss avmattning under kvartal 3 2011 som förmodligen följer med in i början av 2012” kommenterar Gävle Hamn i ett pressmeddelande.


Läs mer