APM vill se ökade satsningar på en digitalisering av järnvägen

Henrik Kristensen, vd, APM Terminals Gothenburg.

APM Terminals vill dubbla godsflödet på Västra stambanan inom 2 –3 år, men för det krävs ett större informationsutbyte och ytterligare satsningar på digitalisering, det skriver Henrik Kristensen, vd APM terminals Gothenburg,  i en status.

“Det är känt att stora investeringar behövs under de närmaste åren för att säkerställa en rimlig prestanda på det befintliga järnvägsnätet, ett område som har försummats. Sverige är ett stort och långt land, med stora exportvolymer. För att vara konkurrenskraftig i både tid och kostnad måste största delen av landtransporten gå på järnväg och omlastas direkt till oceangående fartyg, för att undvika dyra och tidskrävande omlastningar. APM Terminals har som mål att dubbla godsflödet på Västra Stambanan till och från Göteborg inom 2-3 år.

Det ställer stora krav på oss alla inom järnvägsbranschen, men leder till stora effektivitetsvinster för varuägaren när det lyckas. Vi behöver större och bättre utbyte av information och nyttjande av de digitala lösningar som finns och håller på att arbetas fram, av exempelvis Trafikverket och andra aktörer

Jag önskar att de offentliga och privata aktörerna arbetar tillsammans med större engagemang och interaktion.

Globalt investeras 2018 mer än 13 miljarder dollar i enbart programvara och digitala applikationer för den globala logistiksektorn. För att Sverige ska hänga med i utvecklingen behöver vi säkra att mer kunskap delas och fler mindre lösningar snabbt kommer i drift.

Politiken pratar om stora investeringar under de kommande 10-15 åren – vi som jobbar i branschen vet att förbättringar behövs redan nu. Vi måste, tillsammans med Trafikverket, hitta möjligheter för mer gods på järnvägen och se till att den årliga tidtabellen erbjuder större flexibilitet för godstrafik än idag. Interimslösningar skall bli lättare att arbeta fram, men fram för allt snabbare att genomföra. Vi måste även arbeta mer med RFID inom tågbranschen. Detta är exempel på förbättringar som jag talat om med Trafikverkets ledning i de löpande arbetsmöten vi har

Jag förväntar mig stora fördelar hos kunder och operatörer som vet när ett godståg ankommer, hur mycket last som finns ombord och i vilken ordning lasten står.

Det är kunskap som redan idag finns och kan delas för att minska kostnader, tid och värdefulla resurser – så ökar vi konkurrenskraften på järnvägen. Det ligger i allas intresse och kan kopplas till tydliga miljömål. Detta kommer att bidra till att säkerställa svensk konkurrenskraft – vilket alla kan gå i god för.”

 


Läs mer