Åkeriföretagen fortsatt kritiska till kilometerskatt

mars 25, 2014 Åsikt , Ekonomi , Transport

Sveriges Åkeriföretag ser inte några positiva effekter av en kilometerskatt. “Vi menar att det inte finns någon anledning att fördyra transporterna som naturligtvis drabbar våra kunder och i förlängningen konsumenterna.” skriver organisationen i ett debattinlägg.

Sveriges Åkeriföretag menar att den absoluta majoriteten av alla vägtransporter sker på sträckor kortare än 15 mil och saknar alternativ.

Bibehållen konkurrenskraft för svenska företag är en förutsättning, menar man, vilket enligt Sveriges Åkeriföretag betyder att man måste:

  • Se över dagens vinjettsystem
  • Se över beskattningen på drivmedel
  • Hitta en teknisk lösning som belastar alla fordonsekipage lika

– Efter att frågan åter blivit aktuell har styrelsen fattat ett beslut om att vi är fortsatt kritiska till kilometerskatt. Det finns inget rimligt miljöargument, eftersom alternativa transportsätt oftast saknas, säger Rickard Gegö, vd.  

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.


Läs mer