Öresundsregionen vill få koll på CO2-utsläppen

mars 25, 2014 Forskning , Miljö/CSR

Öresundsregionen blir världens första gränsregion som tar fram en gemensam standard för redovisning av utsläpp av växthusgaser. I två olika sammanställningar ska både direkta och indirekta källor till CO2-utsläpp visas.

– Vi behöver veta konkret hur vår påverkan på klimatet ser ut. I dagsläget vet vi läget på riksnivå och för enskilda kommuner. Men detta blir första gången en gränsregion tar fram en gemensam sammanställning på utsläpp, säger Katarina Erlingson ordförande i Öresundskomiteens miljöutskott.

Många aktörer har pratat om att vara klimatneutral, men i denna sammanställning tas ett helhetsgrepp om miljöpåverkan. Förutom en CO2-redovisning, med direkta och indirekta utsläpp, tas också ett så kallat ”Carbon Footprint” fram. Den speglar inte bara direkta utsläpp, utan visar också hur vår livsstil påverkar klimatet globalt via import av varor. I ”Carbon Footprint” tas till exempel tillverkningen av konsumtionsvaror med. En produktion som till största delen ligger i Asien.

– Vi säger ofta att vi är klimatsmarta i vår region. Men dels har vi inga faktiska siffror för det och dels har vi inte tittat på helheten tidigare. Mycket i våra moderna liv påverkar klimatet någon annanstans och det kan vi komma att se nu, säger Evan Lynnerup, vice ordförande i danska miljöutskottet.

Sammanställningen bygger på ny och befintlig statistik från flera olika håll som insamlas och publiceras av Örestat, som samlar statistik för Öresundsregionen.
Öresundskommittén kan med hjälp av statistiken skapa en totalbild av utsläppen för Öresundsregionen, som visar de direkta och indirekta utsläppen av CO2. Arbetet beräknas vara klart i sommar.

De två olika CO2-redovisningarna kan även användas för att övervaka framstegen i

förhållande till Öresundskomiteens vision att bli Europas mest klimatsmarta region

vad gäller CO2-utsläpp till år 2020.


Läs mer