Svensk handel: Flera frågetecken kvarstår om näthandel i EU

december 1, 2016 Uncategorized
Svensk handel: Flera frågetecken kvarstår om näthandel i EU
Karin Johansson, vd, Svensk handel. Foto: Svensk handel.

Karin Johansson, vd, Svensk handel. Foto: Svensk handel.

Ministerrådets beslut om en öppnare e-handel blev bättre än väntat, anser arbetsgivarorganisationen Svensk handel.

Jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag är ministerrådets överenskommelse bättre på flera punkter, anser Svensk handel. Bland annat finns ett klargörande om att handeln inte behöver acceptera alla möjliga typer av betalsystem som konsumenten kan tänkas använda i olika länder. Det blir också tydligt att företagen inte behöver stå för returer av varor vid reklamationer. Det kvarstår dock flera frågetecken kring det ansvar handlare har för produkter som inte uppfyller konsumentlagstiftningen i konsumentens hemland.

– Företag avstår i dag ifrån att sälja till andra EU-länder eftersom regelverken ser så olika ut i de olika medlemsstaterna. Det viktiga vore att harmonisera dessa innan man går fram med tvingande regler för företagen, nu angriper man snarare symtomen än det verkliga problemet. Nu finns denna överenskommelse och vi förväntar oss nu att EU-parlamentet reder ut de kvarstående frågetecknen i den fortsatta processen, kommenterar Karin Johansson, vd för Svensk Handel.

I det ursprungliga förslaget fanns förslag på förbud mot geo-blockering vilket Svensk handel är kritisk till.

Detta innebär förslaget:

– Handlare är i framtiden skyldiga att sälja till kunder i alla länder i EU, men har ingen skyldighet att leverera.

– Kunden måste kunna ha möjlighet att köpa från den nationella hemsida som håller det lägsta priset i det fall e-handlaren har flera olika nationella hemsidor med olika prisnivåer för samma typ av produkter.

– Företag får inte blockera tillgång till hemsidor eller ”re-routa” kunder till andra nationella hemsidor utan att ge möjlighet för kunden att komma tillbaka till den ursprungliga hemsidan. (Källa: Svensk handel)


Läs mer