Platsbrist på containerfartyg driver tillfälligt upp fraktpriserna

Priset för att frakta en container med varor från Europa till Kina har gått upp 64 procent mellan juni 2016 och juni 2017, det skriver SvD Näringsliv och refererar till det norska analysföretaget Xeneta.

Bristen på fraktkapacitet gäller alla linjer. Detta trots att det fortfarande anses finnas en stor överkapacitet hos containerrederierna. Prisfluktuationerna är stora. Sommaren 2016 rasade priset för en container från Kina till Europa till som lägst under 2000 kronor, från att historiskt ha legat närmare 10 000 kronor per container i pris.

Kinas konjunkturnedgång, den utvidgade Panamakanalen och nya fartyg som satts in, är enligt Xeneta orsaken till prispressen, som också medför att alla stora containerrederier gick med förlust 2016. Konkursen i Hanjin berodde också på denna priskollaps.

Xeneta har gjort en stor insats att öka pristransparensen för fraktpriser, som tidigare hemlighölls av rederierna. I deras databas finns nu cirka 23 miljoner fraktkontrakt inlagda.

I april 2017 blir dagens fyra rederiallianser tre. Det bidrar till en osäkerhet som drivit upp fraktpriserna. Men bedömningen från Xeneta är att priserna snart kommer att gå nedåt igen,  när de stora nybeställda containerfartygen sätts in i trafik senare i år.

Just nu uppges det däremot vara svårt att få plats för sina varor på conatinerfartyg till till exempel Kina under försommaren.


Läs mer