Martin & Servera bygger nytt lager i Norrköping

mars 14, 2019 Uncategorized

Martin & Servera bygger ett nytt och klimatsmart lager på ca 28 000 kvadratmeter i Norrköping. 

Martin & Servera, som levererar livsmedel, drycker och utrustning till restaurang- och storköksmarknaden, finns redan idag med lager i Norrköping, byggt 1964. I verksamheten i Norrköping arbetar cirka 400 personer.

– För oss har det varit viktigt att bygga nytt just här i Norrköping. Dels för det gynnsamma logistiska läget – men också för att vi vill ha med oss all den kompetens som finns hos medarbetarna här, kommenterar Stefan Bergström Hedmark, vd för Martin & Servera Logistik.

Martin & Servera har sedan en tid option på en tomt i Herstadberg, någon kilometer norr om nuvarande lager vid norra infarten till Norrköping, en plats som ligger logistiskt bra med nära koppling till E4:an. Styrelse och ägare har nu godkänt planerna att gå vidare med att bygga en toppmodern och klimatsmart ny lageranläggning.

Delar av lagret kommer att innehålla automatiserade delar, exempelvis för plock av lågfrekventa produkter. De automatiserade delarna kompletterar ordinarie manuell verksamhet, som till stor del idag är digitaliserad via röststyrning och ett smart lagerhanteringssystem.

Moderniserad lagerstruktur

Det nya lagret blir det fjärde och sista i Martin & Serveras moderniserade lagerstruktur och planeras stå klart under senhösten 2021. Övriga lagerverksamheter finns i Halmstad (2010), Umeå (2016) och Enköping (2017). För platschef Charlotta Gromulski är beskedet mycket positivt:

– Det här är ett beslut som vi här i Norrköping har väntat på, så jag känner stor glädje. Nu kommer vi att få moderna och ändamålsenliga lokaler och kan utveckla verksamheten, men viktigast av allt är att medarbetarna kan känna sig trygga med oss som arbetsgivare för lång tid framöver.

Ett av målen med det nya lagret är att reducera verksamhetens miljöpåverkan. Ett lager byggt 2021 kommer att kräva mindre energi än den gamla anläggningen från 1964. Erfarenheter från tidigare byggprojekt visar att det nya klimateffektiva lagret kommer att halvera energianvändandet.

– Med lokaler som är moderna och funktionsenliga kan vi jobba mer effektivt med både in- och utleveranser, svinnhantering och energianvändning, berättar Charlotta Gromulski.

Nu påbörjas projektet med att skapa det omfattande underlag som krävs för upphandling av byggnation och hyresavtal. Till detta kommer processen för ansökan om bygglov på tomten och mycket annat.