Logistri Fastighets gör storförvärv

mars 18, 2019 Fastigheter

Logistri Fastighets AB förvärvar fastigheter totalt tio fastigheter med en uthyrningsbar area om cirka 70 000 kvadratmeter, till ett värde om 584 Mkr. Förvärvsportföljen omfattar till merparten av lokaler för lager- och lättindustri i södra och mellersta Sverige.

– Vi tar nu ett viktigt nästa steg i utvecklingen av en svensk plattform för lager- och lättindustri och adderar ytterligare tio fastigheter i regionerna Stockholm, Göteborg och Öresund. Fem av fastigheterna är belägna i Stockholms närförorter och erbjuder en hyrespotential om cirka 35 %. Förvärvet är ett intressant komplement till våra långa avtal i regionstäderna (återstående hyrestid på cirka 12 år). Med ett fördubblat fastighetsbestånd och en signifikant ökning av antalet hyresgäster följer också möjligheten till bättre finansieringsvillkor. Vårt andra förvärv förväntas nu kunna finansieras till en lägre kostnad jämfört med bolagets första förvärv 2017, kommenterar bolagets vd, Ulf Attebrant.


Läs mer