Bring Frigo säljer fryshusen i Danmark

Bring Frigo säljer fryshusen i Danmark
BringFrigo

Bring frigo säljer danska frysverksamheter till Agri Norcold. Foto Bring

Danska Agri Norcold köper Brings fryshusverksamheter och aktiviteter i Kolding,
Avedøre och Horsens med ca 150 medarbetare och kunduppdrag.


Fryshusverksamheten i Danmark är en mindre del av Bring Frigos totala verksamhet i Norden. Brings övriga verksamheter i Danmark berörs inte.
– Bring avyttrar tre fryshusverksamheter på den danska marknaden för att bättre kunna fokusera på att utveckla andra delar av Bring Frigo. Med detta får vi bättre förutsättningar för våra framtida lösningar för livsmedelslogistik i Norden, till godo både för våra andra verksamheter och i förlängningen för våra kunder, kommenterar Håkan Nilsson, chef Bring Frigo.
Att få en friktionsfri och lönsam verksamhet på den erkänt svårarbetade danska marknaden tycks inte lyckas varken för norska Bring eller för svensk-danska PostNord. 


Läs mer