12 000 kvm byggs på rekordtid i Rosersberg

12 000 kvm byggs på rekordtid i Rosersberg
Anders Bothén. Foto Logistic Contractor

– Vi kommer närmast att fördubbla omsättningen under 2016, säger Anders Bothén. Foto Logistic Contractor

 

Efter ett par år av stiltje lossnar det nu återigen för etableringar i Rosersberg norr om Stockholm. Det är Logistic Contractor som bygger en 12 000 kvm logistikanläggning åt Diskteknik med bara 9 månader från handskak till inflytt.

Arlandaregionen stod för några år sedan för den stora tillväxten inom logistikbyggen. 2013 stod logistikläget Stockholm Nord för nära hälften av all tillkommande yta, med Rosersberg och Arlandastad i spetsen. Men sedan våren 2014, då Bockasjö färdigställde sitt andra spekulationsbygge på 32 000 kvm i Arlandastad, har inget nytt byggts och anläggningen är fortfarande vakant.

Bygger åt Diskteknik

Men nu ser det ut att lossna för byggviljan. Logistic Contractor bygger nu 12 000 kvm logistikyta i närliggande Rosersberg åt grossisten Diskteknik, som säljer hygienartiklar och servicetjänster inom disk, tvätt och städ och ska använda anläggningen som lager/distributionscentral för sin verksamhet. Fastigheten uppförs för att klara certifieringskrav enligt Green Building. Kontraktet skrevs i slutet av april, arbetet inleds omgående och anläggningen ska vara klar den 31 januari 2017

Projekttiden blir mycket kort eller ca 9 månader.

– Vi går återigen in i ett projekt med en snäv tidsram, nio månader från handskak till inflytt och då är inte bygglovet sökt än. Men det är så marknaden ser ut idag, säger Anders Bothén, vd på Logistic Contractor.

– Jag har varit i den här branschen i över 20 år och det är stor skillnad på förväntad leveranstid nu mot när jag började. Men så är det med allting idag, det ska gå snabbt och beslut ska fattas så sent som möjligt.

För att möta behovet har bolaget jobbat systematiskt för att korta byggtiden.

– Vi kapar tid genom att effektivisera och standardisera processerna med ett konceptuellt tänkande. För oss blir det en konkurrensfördel om vi kan erbjuda så korta leveranstider som möjligt.

Logistic Contractor ägs av Wästbygg och är specialiserade på att utveckla logistikfastigheter.

Enligt Anders Bothén råder det riktigt högtryck inom logistikbyggen just nu.

– Det har varit en väldig rusch och orderboken ser gynnsam ut. Vi kommer närmast att fördubbla omsättningen under 2016 mot 2015.

Säljer två projekt till NRP

Projekten säljs ofta redan under byggtiden. Den senaste försäljningen är av en 36 000 kvm stor anläggning som byggs för Martin & Serveras räkning i Enköping som köps av norska fastighetskapitalfonden Ness Risan & Partners AS (NRP)

– De köper även en 8 500 kvm stor anläggning som vi håller på att bygga i Jönköping åt Eldon, berättar Anders Bothén.

Av Hilda Hultén

Läs mer