Transatlatic bantar efter storförlust

maj 16, 2012 Transport

Rederiet Transatlantic gjorde en rejäl förlust på 132 miljoner SEK under första kvartalet. Den aviserade delningen av företaget skjuts på framtiden.

Transatlantic redovisar ett resultat efter skatt på -132 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 mot -53 förra året. Omsättningen ökade till 861 miljoner.

På grund av marknadssituationen för Industrial Shipping, anser Transatlantic att det inte är möjligt att i nuläget dela upp bolaget i två separata företag, VSS och IS.

“En lyckad och framgångsrik delning tror vi snarare kan bli möjlig tidigast 2013 när marknadsförutsättningarna väntas bli bättre och vi också ser resultatet av de insatser som främst görs inom Industrial Shipping”, skriver bolagets vd Henning Jensen i delårsrapporten.

Transatlantic vidtar en rad strategiska och operativa åtgärder som ska spara åtminstone på 80 miljoner kronor under året, framgår det av pressmeddelandet.

Företaget kommer att minska flottan genom försäljning av fartyg, minska kostnader för time charter-flottan, minska kostnader för besättning och se över besättningspolicyn.

Bland initiativen finns sammanslagning av kontor, centralisering av verksamhet med expansion på huvudkontoret i Göteborg, neddragningar på kontoren i Stockholm och Västerås, stärkt försäljningsorganisation med ökat fokus på kunder, bunkerbesparingar genom förändrade inköpsrutiner samt optimering av fartygsutnyttjandet och optimering av fartygsdrift.

“Vi har finansiellt starka majoritetsägare, men det är nödvändigt att vi vänder den negativa trenden och gör allt för att bli lönsamma igen”, säger Kim Sörensen, vd för Transatlantics Industrial Shipping.

Industrial Shipping har omkring 450 anställda, varav 130 svenska sjömän. Flottan består av 48 fartyg och av dessa har Transatlantic åtta egna fartyg under svenskt flagg.


Läs mer